GØR EN FORSKEL

Vil du være den, borgerne glæder sig til at møde? Som SOSU-hjælper får du en hverdag, hvor du gør en forskel for andre mennesker, hver eneste gang du går på arbejde.

Du kommer tæt på de mennesker, du arbejder med. Som social- og sundhedshjælper kommer du i borgernes eget hjem, du giver dem omsorg og pleje, og du hjælper dem tættere på smil og et godt liv. Derfor er dit hjerte et lige så vigtigt værktøj som dine hænder og dit hoved.

Du uddanner dig især til at arbejde med de ældre borgere, og du bliver den fagperson, som de ser mest til i hverdagen. Derfor er dine besøg vigtige for dem, og du er måske den første, der opdager, at de har smerter, at de er ved at blive glemsomme, eller at de er kede af det. Alt sammen vigtige tegn som du uddanner dig til at tyde og reagere på. Du lærer også, hvordan du bruger dig selv og dine personlige egenskaber aktivt i dit arbejde. Du uddanner dig også til at løse opgaver inden for omsorg og pleje.

BRUG DIG SELV

Varighed af uddannelse

Alle vores uddannelser starter med et grundforløb.

Du starter på grundforløb 1, hvis:

  • Det er under 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Du starter på grundforløb 2, hvis:

  • Det er mere end 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 og grundforløb 2 varer hver 20 uger.

Du kan få forkortet dit grundforløb 2, hvis du er over 25 år, eller du har relevant erhvervserfaring eller uddannelse som fx en studentereksamen. Husk at skrive din erfaring og uddannelse i din ansøgningen til grundforløb 2. Så vil en af vores uddannelsesvejledere kontakte dig, og sammen vil I komme frem til, hvor meget din uddannelse skal forkortes.

Når du har færdiggjort dit grundforløb, skal du på hovedforløbet. Det varer 1 år og 2 måneder. For at blive optaget på hovedforløbet skal du søge en elevplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til elevpladser på grundforløb 2.

En uddannelse til SOSU-hjælper er derfor delt op i:

Grundforløb 1 = 20 uger

Grundforløb 2= 20 uger

Hovedforløb = 1 år og 2 måneder

Ansøgningsfrist og opstart

Grundforløb 1

Opstart mandag den 5. august 2024.

Se hvordan du ansøger her.

Grundforløb 2

Opstart mandag den 6. august 2024 i Odense, Middelfart og Svendborg .
Bemærk at der  er ansøgningsfrist den 29. juni 2024.

 

Adgangskrav

  • GRUNDFORLØB

Du kan få plads på uddannelsens grundforløb, hvis du lever op til følgende adgangskrav:

Du har bestået folkeskolens afgangsprøve, eller tilsvarende uddannelse.

Det kan fx være:

  • Dansk og matematik på G-niveau
  • Danskuddannelse 3
  • Dansk som andetsprog. G- niveau
  • AVU G-niveau
  • FVU Matematik Trin 2
  • FVU Dansk Trin 4

Hvis du har taget en uddannelse, som svarer til FVU Matematik trin 2 i et andet land, skal du kunne dokumentere niveauet af din beståede uddannelse og kunne overføre det til danske niveauer.

Husk altid at sende os dokumentation for din uddannelse med de højeste beståede niveauer.

HOVEDFORLØB

For at få adgang til hovedforløbet, skal du have et gyldigt og bestået grundforløb 2. Har du afsluttet dit grundforløb 2 før januar 2016, skal du kontakte uddannelsesvejledningen for at finde ud af, om det matcher adgangskravene til hovedforløbet.

Grundforløb+

GF+ varer 10 uger og klæder dig grundigt på til din kommende erhvervsuddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Undervisningen er tilrettelagt med virkelighedsnære øvelser. Det betyder, at du får kendskab til arbejdsområderne som velfærdsmedarbejder. Du får samtidig frisket matematik, dansk og samfundsfag op. Alt sammen forbereder det dig til grundforløb 2 og dit videre uddannelsesforløb.

Opstartsdato:

  • 3. maj 2024

Læs mere om grundforløb+ her.

Oplæring

Når du uddanner dig til SOSU-hjælper foregår størstedelen af din uddannelse i oplæring. Oplæringen begynder på hovedforløbet, hvor du bliver ansat som elev i en kommune. Du kan læse mere om ansøgning af elevplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Oplæringen for SOSU-hjælpere foregår typisk på et plejehjem eller i ældreplejen i en kommune. Du får tilknyttet en oplæringsvejleder på dit oplæringssted, som støtter og hjælper dig i din læring.

Husk at du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er ude i oplæring og tilbage på skolen.

Er du over 25 år?

Hvis du er over 25 år, kan du komme ind få adgang til et uddannelsesspor særlig tilrettelagt for voksne. Du skal have bestået dansk og matematik med minimum karakteren 2 ved folkeskolens afgangsprøver eller ved lignende prøve.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer på en uddannelse særlig tilrettelagt for voksne, skal du kontakte vores uddannelsesvejledere.

SU og elevløn

På grundforløbene har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Det præcise beløb afhænger af din alder, og om du bor ude eller hjemme hos dine forældre. Du kan læse mere om vilkår for SU her.

Videreuddannelse og jobmuligheder

Når du er færdiguddannet SOSU-hjælper, kan du få job i ældreplejen eller på plejehjem. Du vil opleve, at der er brug for dig på arbejdsmarkedet, og der er efterspørgsel på det, du kan.

Du kan også videreuddanne dig til SOSU-assistent. Fordi du allerede er uddannet SOSU-hjælper, bliver din uddannelse til SOSU-assistent forkortet. Det er vores vejledere, der sammen med dig finder ud af, hvordan din uddannelse skal se ud, og hvor lang den skal være.

Du kan også tage kurser og efteruddannelser på Social- og Sundhedsskolen Fyns videreuddannelsesafdeling.

Bo på skolehjem

Som elev på Social- og Sundhedsskolen Fyn, kan du bo på skolehjem på Erhvervskollegiet i Odense. Udover at komme tættere på din uddannelse bliver du også en del af et socialt fællesskab og et aktivt miljø med mange gode fritidsfaciliteter eksempelvis: hjemmebiograf, fitnesslokale, klatrevæg og et fritidslokale med bordfodbold, billard og dart.

Tilbuddet om skolehjem udbydes i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole. Du kan læse nærmere omkring økonomi og optagelsesregler her.

EUV1

Er du over 25 år, og har du minimum to års erhvervserfaring fra et plejecenter og fra hjemmeplejen? Så læs mere om EUV1 her.

Din uddannelse foregår dels på skole og ude i oplæringen – og oplæringen fylder mest. Glæd dig til en uddannelse, hvor du får “fingrene i bolledejen” og prøver teori og metoder af i stedet for kun at læse om dem. Oplæringen foregår enten på et plejehjem eller i hjemmeplejen. Du får en oplæringsvejleder, som hjælper og vejleder dig gennem dine oplæringsperioder.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only