BRUG DIN KREATIVITET

Uddannelsen som pædagogisk assistent er for dig, som drømmer om at gøre en forskel for børn og unge, eller voksne der har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Bosteder. Opholdssteder.  Børnehaver. Vuggestuer. Uddannelsen til pædagogisk assistent kan tage dig mange steder hen, og du bliver rustet til det pædagogiske arbejde, hvor leg og ansvar går hånd i hånd. Under uddannelsen får du rig mulighed for at sætte din kreativitet i spil, udvikle dine samarbejdsevner og bruge din empati – både på skolen, hvor vi arbejder praktisk med det faglige, og i oplæringen, hvor du bruger din viden i arbejdet med små og store mennesker. Du får elevløn under hovedforløbet af din uddannelse – både når du er i skole og ude i oplæringen.

BRUG DIG SELV

Varighed af uddannelse

Alle vores uddannelser starter med et grundforløb.

Du skal søge ind på grundforløb 1, hvis:

  • Det er under 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Du skal søge ind på grundforløb 2, hvis:

  • Det er mere end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse
  • Du har bestået et grundforløb 1 inden for det seneste år

Grundforløb 1 og grundforløb 2 varer hver 20 uger.

På pædagogisk assistent-uddannelsen er der begrænset antal pladser på grundforløb 2. Du skal derfor gennem et særligt ansøgningsforløb, for at få plads. Hvis du vil vide mere om ansøgningsprocessen, kan du kontakte vores uddannelsesvejledere.

Hvis du har relevant erhvervserfaring inden for det pædagogiske område, eller du fx har en studentereksamen, kan du få afkortet din uddannelse til pædagogisk assistent. Du skal have en samtale med vores vejledere for at finde ud af præcist hvor meget.

Når du har færdiggjort dit grundforløb, skal du på hovedforløbet. Det varer 2 år og 1 måned og 2 uger. For at blive optaget på hovedforløbet skal du søge en elevplads i en kommune.

En uddannelse til pædagogisk assistent er derfor delt op i:

Grundforløb 1 = 20 uger

Grundforløb 2= 20 uger

Hovedforløb = 2 år og 1 måned og 2 uger

Ansøgningsfrister og opstart

Grundforløb 1

Opstart mandag den 5. august 2024

Se hvordan du ansøger her.

Grundforløb 2

Vi har ét årligt optag på grundforløb 2 til pædagogisk assistentuddannelsen. Der er et begrænset antal pladser, og du skal derfor gennem en optagelsesprøve for at få plads. Husk derfor at vedhæfte alle eksamensbeviser og dokumentation for erhvervserfaring, når du søger ind, samt en motiveret ansøgning, så vi ved, hvorfor det lige netop er dig, vi skal optage på uddannelsen.

Ansøgningsfrist 25. oktober 2023.

Opstart mandag den 15. januar 2024.

Adgangskrav

GRUNDFORLØB

Du kan få plads på uddannelsens grundforløb, hvis du lever op til følgende adgangskrav:

Du har bestået folkeskolens afgangsprøve, eller tilsvarende uddannelse.

Det kan fx være:

  • Dansk og matematik i 9. kl. (G-niveau)
  • Dansk som andetsprog (G- niveau)
  • AVU G-niveau
  • FVU Matematik Trin 2
  • FVU Dansk Trin 4

Hvis du har taget en uddannelse, som svarer til FVU Matematik trin 2 i et andet land, skal du kunne dokumentere niveauet af din beståede uddannelse og kunne overføre det til danske niveauer.

Husk altid at sende os dokumentation for din uddannelse med de højeste beståede niveauer.

HOVEDFORLØB

For at få adgang til hovedforløbet, skal du have et gyldigt og bestået grundforløb 2. Har du afsluttet dit grundforløb 2 før januar 2016, skal du kontakte uddannelsesvejledningen for at finde ud af, om det matcher adgangskravene til hovedforløbet.

Oplæring

Når du uddanner dig til pædagogisk assistent, foregår en stor af din uddannelse i oplæring. Oplæringen begynder på hovedforløbet, hvor du bliver ansat som elev i en kommune. Du kan læse mere om ansøgning af elevplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

I oplæringen får du lov til at afprøve al din viden i den virkelighed, du uddanner dig til at arbejde i. Du får en oplæringsvejleder tilknyttet, som støtter og vejleder dig gennem forløbet. Oplæringen for pædagogisk assistenter foregår typisk i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsordninger, døgninstitutioner samt bo- og væresteder for voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Husk at du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er ude i oplæring og tilbage på skolen.

Har du anden uddannelse, erhvervserfaring eller er du over 25 år?

Hvis du har en anden uddannelse i forvejen, erhvervserfaring eller du er over 25 år, kan du få forkortet din uddannelse til pædagogisk assistent.

Præcis hvor meget afhænger af din tidligere erfaring og uddannelse.

Hvis du er over 25 år, kan du komme ind få adgang til et uddannelsesspor særlig tilrettelagt for voksne. Du skal have bestået dansk og matematik med minimum karakteren 2 ved folkeskolens afgangsprøver eller ved lignende prøve.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du får forkortet din uddannelse eller kommer på en uddannelse særlig tilrettelagt for voksne, skal du kontakte vores uddannelsesvejledere.

Oplæring i udlandet

Drømmer du om at se, hvordan der arbejdes med mennesker rundt om i verdenen, så har vi god mulighed for at gøre din drøm til virkelighed. Med et oplæringsophold i udlandet kommer du hjem med en oplevelse for livet med masser af faglig og personlig udvikling.

Du kan læse mere om dine muligheder for at komme i oplæring i udlandet her: sosufyn.dk/udlandsophold/

SU og elevløn

På grundforløbene har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Det præcise beløb afhænger af din alder, og om du bor ude eller hjemme hos dine forældre. Du kan læse mere om vilkår for SU her.

Videreuddannelse og jobmuligheder

Når du er færdiguddannet pædagogisk assistent, kan du få job i børnehaver, vuggestuer og fritidsklubber, på skoler, opholdssteder og alle mulige steder, der arbejder med mennesker. Behovet for pædagogiske assistenter er stigende, og du vil opleve, at flere kommuner har fået øjnene op for den værdi, du kan tilføre det pædagogiske arbejde.

Du har også adgang til mange spændende mellemlange videregående uddannelser som fx pædagog eller socialrådgiver. Du vil opleve, at du på disse uddannelser har en klar fordel, når du kommer med en baggrund som pædagogisk assistent.

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for videreuddannelse, kan du kontakte vores vejledere, der kan hjælpe dig videre.

Du kan også tage kurser og efteruddannelser på Social- og Sundhedsskolen Fyns videreuddannelsesafdeling.

Bo på skolehjem

Som elev på Social- og Sundhedsskolen Fyn, kan du bo på skolehjem på Erhvervskollegiet i Odense. Udover at komme tættere på din uddannelse bliver du også en del af et socialt fællesskab og et aktivt miljø med mange gode fritidsfaciliteter eksempelvis: hjemmebiograf, fitnesslokale, klatrevæg og et fritidslokale med bordfodbold, billard og dart.

Tilbuddet om skolehjem udbydes i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole. Du kan læse nærmere omkring økonomi og optagelsesregler her.

Hvis det er under 14 måneder siden, du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du kombinere uddannelsen til pædagogisk assistent med en studentereksamen. Det hedder EUX Velfærd, og du kan læse mere om det her.

Uddannelsen til pædagogisk assistent kan også være et solidt afsæt for at videreuddanne sig til pædagog eller socialrådgiver.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only