Videreuddannelsen

På Social- og Sundhedsskolen Fyn kan du videreuddanne dig inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

Tag et kig på vores aktuelle arbejdsmarkedsuddannelser nedenfor og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Praktikvejleder for PA- og SOSU-elever

Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

9. november 2021 – 1. december 2021: Tilmeld dig uddannelsen her.

Praktikvejleder for PA- og SOSU-elever - ajourføring

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede praktikvejledere, der har behov for ny viden om aktuelle uddannelsesændringer, for at kunne udføre kvalificeret praktikvejledning af elever inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse.

Borgere med misbrugsproblemer

Efter uddannelsen kan du genkende tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer. Du får bl.a. kendskab til fysiske, psykiske og sociale problemstillinger i forhold til misbrug. Du lærer desuden om din egen rolle og om at inddrage samarbejdspartnere og videregive relevante observationer.

Tilmeld dig uddannelsen her. 

Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter

Efter uddannelsen kan du udføre plejen til borgere, der har behov for sondeernæring i hjemmet. Du kan vurdere behov, planlægge og iværksætte indsatser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Du lærer at assistere ved anlæggelse af nasogastrisk sonde. Uddannelsen giver dig viden om sondeernæring, herunder medicinindgift. Du kan udføre opgaverne hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt, ligesom du får træning i at informere og vejlede borgeren.

Tilmeld dig uddannelsen her.

Kliniske opgaver i almen praksis

Efter uddannelsen har du opnået indsigt i almen praksis, social og sundhedsassistentens kompetencefelt og rolle. På baggrund heraf kan du udføre delegerede undersøgelser og behandlinger i almen praksis, herunder de almindeligste venøse blodprøver, EKG-undersøgelse, spiometri samt foretage de almindeligste vaccinationer.

Omsorg for personer med demens

8. november 2021 – 12. november 2021

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne får en grundlæggende viden om personer med demens.

Tilmeld dig uddannelsen her.

Injektion af medicin

22. november 2021 – 22. november 2021

Efter uddannelsen kan du udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Du kan vælge injektionssted og -teknik og informere borgeren om dine handlinger, og du har kendskab til virkning og bivirkning ved subkutan og intramuskulær injektion af lægemidler. Du kan desuden gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Tilmeld dig uddannelsen her.

Medicinadministration

7. december 2021 – 15. december 2021

Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient. Du kan observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden herom i sundhedsprofessionelle databaser. Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration.

Tilmeld dig uddannelsen her.

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

7. december 2021 – 9. december 2021

Efter uddannelsen kan du anvende en mentaliserende tilgang som en metode i det fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i mentale tilstande og mentalisering som begreb. Du lærer at se bag om adfærden og at være opmærksom på din egen rolle, samt betydningen af en varierende mentaliseringsevne.

Tilmeld dig uddannelsen her.

NYHEDSBREV

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type