Videreuddannelsen

På Social- og Sundhedsskolen Fyn kan du videreuddanne dig inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

Tag et kig på vores aktuelle arbejdsmarkedsuddannelser nedenfor og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Du er også velkommen til at skrive eller ringe til os, hvis du har en forespørgsel på et kursus, som ikke findes på hjemmesiden.

Oplæringsvejleder

Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Tilmeld dig 11. januar 2023 – 3. februar 2023.


Ansøgningsfrist 20. marts 2023.

Oplæringsvejleder ajourføring

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede praktikvejledere, der har behov for ny viden om aktuelle uddannelsesændringer, for at kunne udføre kvalificeret praktikvejledning af elever inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse.

Tilmeld dig 
Ansøgningsfrist 12. december 2022.


Ansøgningfrist 22. maj 2022.

Oplæringsvejleder særlig indsats

Deltagerne sættes i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med praktikken på hhv. social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.


Ansøgningsfrist 9. januar 2023.


Ansøgningsfrist 8. maj 2023

Oplæringsvejlederuddannelsen for PA-elever

Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.


Ansøgningsfrist 6. februar 2023

Oplæringsvejlederuddannelsen for PA-elever ajourføring

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede praktikvejledere, der har behov for ny viden om aktuelle uddannelsesændringer, for at kunne udføre kvalificeret praktikvejledning af elever inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse.

Tilmeld dig 21. marts – 23. marts 2023.
Ansøgningsfrist 13. februar 2023.

Realkompetencevurdering (RKV)

Er du fyldt 25 år inden din uddannelsesstart på Social- og Sundhedsskolen Fyn? Så skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV). RKV er lovbestemt, og skal sikre at dine erfaringer bliver tilgodeset. Vurderingen er individuel, og kan give anledning til godskrivning for dele af skoleundervisning eller oplæring.

Tilmeld dig 19. januar 2023 i Svendborg.
Ansøgningfrist 9. januar 2023

RKV for ansøgere med SSH-baggrund (ikke GF2). Tilmeld dig 1. februar 2023.
Tilmeldingsfrist 24. januar 2023

RKV for ansøgere med SSH-baggrund (ikke GF2). Tilmeld dig 8. februar 2023.
Tilmeldingsfrist 1. februar 2023

RKV for ansøgere med SSH-baggrund (ikke GF2). Tilmeld dig 22. februar 2023.
Tilmeldingsfrist 14. februar 2023

Tilmeld dig 25. april 2023 i Odense.
Ansøgningsfrist 14. april 2023

Tilmeld dig 27. april i Svendborg
Ansøgningsfrist 14. april 2023

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only