Videreuddannelsen

På Social- og Sundhedsskolen Fyn kan du videreuddanne dig inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

Tag et kig på vores aktuelle arbejdsmarkedsuddannelser nedenfor og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Du er også velkommen til at skrive eller ringe til os, hvis du har en forespørgsel på et kursus, som ikke findes på hjemmesiden.

Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb. (Kompetenceudvikling for DigiTech vejledere)

Deltageren kan fungere som velfærdsteknologisk ressourceperson i forhold til borgere, pårørende, kollegaer, tværfaglige samarbejdspartnere samt ledelsen på arbejdspladsen. På uddannelsen lærer du også at anvende udvalgte metoder til at vurdere, implementere og evaluere velfærdsteknologi hos borgere. Efter endt uddannelsen kan du bl.a. identificere eventuelle etiske udfordringer i tilknytning til implementering af velfærdsteknologi i egen praksis og inddrage relevant støtte til at imødekomme disse. Det anbefales, at du er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper og har oplæringsvejlederuddannelsen i forvejen, for bedre at komme imødekomme det undervisningsmateriale, der er planlagt for kurset.


Tilmelding åbner 26. juni 2023. Ansøgningsfrist 1. juli 2023.

Interkulturel kompetence i udøvelsen

Du kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i din jobudøvelse. Du er herunder opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere din myndigheds- og serviceudøvelse.

I jobfunktionen indgår:

Interkulturel forståelse byggende på professionel respekt for forskellighed, skelne mellem acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed.

Odense: 

Tilmeld dig her

Kursusdage: 12. september, 13. september og 14. september.

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ.

Ansøgningsfrist:  7. august 2023 

 

Tilmeld dig her

Kursusdage: 24. oktober, 25. oktober og 26. oktober

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ.

Ansøgningsfrist:  18. september 2023 

 

Tilmeld dig her (Rettet mod PA-elever)

Kursusdage:  7. november, 8. november og d. 14. november

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist: 2. oktober 2023  

 

Svendborg:

Tilmeld dig her 

Kursusdage: 7. november, 8. november og 14. november

Lokation: Social- og sundhedsskolen Fyn

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2023

Omsorg for personer med demens

Deltagerne kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende. De kan yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og -psykologisk grundlag. Deltagerne kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet. Deltagerne kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger. De har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt. De kan yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens. De kan etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer. Deltagerne kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger.

 

Tilmeld dig her 

Kursusdage:  Kick off dag: 31. august fra kl. 13:00 til 15:00

5. september, 6. september, 7. september, 12. september og 13. september

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, A P Møllersvej 39, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist: 31. juli 2023 

Tilmeld dig her

Kursusdage:  Kick off dag: 31. august fra kl. 13:00 til 15:00

5. september, 6. september, 7. september, 12. september og 13. september

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, A P Møllersvej 39, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist: 31. juli 2023 

Mennesker med demens: Sygdomskendskab og det meningsfulde liv

Sygdomskendskab:

Med udgangspunkt i tidligere erhvervet viden og egen praksiserfaring kan deltageren erkende og analysere de muligheder og begrænsninger, som personer med demens har. Deltageren kan reagere hensigtsmæssigt over for de behov og ønsker, som personerne udtrykker. Under hensyntagen til den nyeste viden kan deltageren genkende symptomer på hjerneskade og observere målrettet i forhold til personernes adfærdsmønster.

Det meningsfulde liv: 

Medarbejdere, der arbejder i job eller søger job svarende til social- og sundhedshjælpere henholdsvis social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter m.fl., og som har erfaring med arbejdet med personer med demens. Det anbefales, at man i forvejen har kendskab til arbejdet med mennesker med demens i egen praksis, og at man har en grundlæggende viden om demenssygdom svarende til arbejdsmarkedsuddannelsen “42673 Personer med demens, sygdomskendskab” og/eller “44327 Omsorg for personer med demens” eller lignende kvalifikationer.

Tilmeld dig her 

Kursusdage: Kick off dag: 26. september fra kl. 13:00 til 15:00

3. oktober, 4. oktober, 5. oktober, 10. oktober, 11. oktober + 25. oktober, 26. oktober, 31. oktober, 1. november og 2. november

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, A P Møllersvej 39, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist: 28. august 2023 

Tilmeld dig her

Kursusdage: Kick off dag: 26. september fra kl. 13:00 til 15:00

3. oktober, 4. oktober, 5. oktober, 10. oktober, 11. oktober + 25. oktober, 26. oktober, 31. oktober, 1. november og 2. november

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, A P Møllersvej 39, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist: 28. august 2023 

 

 

 

Mentalisering i omsorgs-og relationsarbejde

Du kan anvende mentalisering som begreb, tilgang og metode i det professionelle møde med børn, unge og voksne. Herunder kan du: – Anvende din forståelse for betydningen af egen mentaliseringsevne i mødet med barnet/den unge/den voksne, og i samspillet med øvrige samarbejdspartnere, med henblik på at styrke relationen og undgå mentaliseringssvigt.

Understøtte udvikling og agere hensigtsmæssigt i samspillet med barnet/den unge/borgeren, på baggrund af kendskab til de sammenhænge, der er mellem varierende mentaliseringsevne og den adfærd barnet/den unge/borgeren udviser.

Bidrage til at kvalificere og udvikle en mentaliserende tilgang i egen og fælles praksis, med afsæt i arbejdspladsens rammer og gældende lovgivning.

Tilmeld dig her (ÆRØ)

Kursusdage: 23. august, 24. august og 29. august

Lokation: Gilleballetofte 3, 5970 Ærøskøbing

Ansøgningsfrist: 6. juli 2023 

 

 

Tilmeld dig her (ÆRØ)

Kursusdage: 3. oktober, 4. oktober og 10. oktober

Lokation: Gilleballetofte 3, 5970 Ærøskøbing

Ansøgningsfrist: 4. september

 

 

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

Uddannelsen er for faglærte medarbejdergrupper som fx social-og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med borgere med demens. Det anbefales, at deltageren har erfaring i at arbejde med mennesker med demenssygdomme og en grundlæggende viden om demenssygdom svarende fx til arbejdsmarkedsuddannelsen “42673 personer med demens, sygdomskendskab” og/eller “44327 Omsorg for personer med demens” eller tilsvarende kompetencer.

Tilmeld dig her 

Kursusdage: Kick off dag d. 8. november fra kl. 13:00 til 15:00

8. november, 15. november, 16. november, 21. november, 22. november og 23. november

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, A P Møllersvej 39, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2023

 

Tilmeld dig her 

Kursusdage: Kick off dag d. 8. november fra kl. 13:00 til 15:00

8. november, 15. november, 16. november, 21. november, 22. november og 23. november

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, A P Møllersvej 39, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2023

Oplæringsvejleder

Uddannelsen er en basisuddannelse for oplæringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer hos elever, som er i oplæringsuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Odense: 

Tilmeld dig her (Rettet mod PA-elever)

Kursusdage: 13. september, 14. september, 20. september, 21. september, 4. oktober, 5. oktober, 12. oktober, 13. oktober, 24. oktober, 25. oktober og 26. oktober

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist 7. august 2023

 

Tilmeld dig her

Kursusdage: 15. august, 16., august og 17. august, 22. og 23. august, 30. og 31. august, 5. og 6. september og 12. og 13. september

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist: 31. juli 2023 

 

Svendborg: 

Tilmeld dig her

Kursusdage: Kick off dag 7. september fra kl. 13:00 til 15:00

13. og 14. september, 20. og 21. september, 4. og 5. oktober

12. og 13. oktober, 24. oktober, 25. oktober og 26. oktober

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, A P Møllersvej 39, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist 7. august 2023

 

Igangværende kursus pr. 26. april (FYLDT)

 

 

 

Oplæringsvejleder ajourføring

Uddannelsen er en ajourføringsuddannelse for uddannede oplæringsvejledere, der har behov for ny viden om aktuelle uddannelsesændringer, for at kunne udføre kvalificeret oplæringsvejledning af elever inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse.

Odense:

Kursusdage: 26. juni, 27. juni & 28. juni

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist 22. maj 2022.

 

Tilmeld dig her (Rettet mod PA-elever)

Kursusdage: 27. september, 28. september og 3. oktober

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist: 21. august 2023 

 

Tilmeld dig her 

Kursusdage: 10. oktober, 11. oktober og 12. oktober

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist 4. september 2023. 

 

Tilmeld dig her

Kursusdage: 5. december, 6. december og 7. december

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2023 

 

Svendborg:

Tilmeld dig her

Kursusdage: 27. september, 28. september og 3. oktober

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, A P Møllersvej 39, 5700 Svendborg

Ansøgningfrist 28. august 2023

 

 

 

 

 

Oplæringsvejleder særlig indsats

Deltagerne sættes i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med oplæringen på hhv. social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Odense: 

Tilmeld dig her

Kursusdage: 15. august, 16. august, 22. august, 23. august og 24. august

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist: 3. juli 2023

 

Tilmeld dig her 

Kursusdage: 19. september, 20. september, 21. september, 26. september og 27. september

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist: 14. august 2023

 

Tilmeld dig her (Rettet mod PA-elever)

Kursusdage: 21. november, 22. november, 23. november, 28. november og 29. november

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist 16. oktober 2023 

 

Svendborg:

Kursusdage: 13. juni, 14. juni, 15. juni, 22. juni og 23. juni

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, A P Møllersvej 39, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist 8. maj 2023 

 

Tilmeld dig her 

Kursusdage: 21. november, 22. november, 23. november, 28. november og 29. november

Lokation: Social- og Sundhedsskolen, A P Møllersvej 39, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist: 23. oktober 2023 

 

 

 

Realkompetencevurdering (RKV) - AFVIKLET

Er du fyldt 25 år inden din uddannelsesstart på Social- og Sundhedsskolen Fyn? Så skal du have foretaget en realkompetencevurdering (RKV). RKV er lovbestemt, og skal sikre at dine erfaringer bliver tilgodeset. Vurderingen er individuel, og kan give anledning til godskrivning for dele af skoleundervisning eller oplæring.

RKV for ansøgere med SSH-baggrund (ikke GF2).

 

Odense

Tilmeld dig her 

Dato 30. august 2023

Lokation: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ

Ansøgningsfrist 23. august 2023

 

Svendborg

Tilmeld dig her 

Dato 31. august 2023

Lokation A P Møllersvej 29, 5700 Svendborg

Ansøgningsfrist 24. august 2023

 

 

Selvstændigt arbejde med rehabilitering

Du kan på baggrund af viden om fysiske, psykiske og sociale udviklingsmuligheder i det tværfaglige samarbejde og i samarbejde med borgeren medvirke ved udarbejdelse af rehabiliteringsplaner samt i det tværfaglige samarbejde bidrage til en koordineret og helhedsorienteret indsats.

Du kan i træningsindsatsen aktivt medvirke til, at borgeren opnår målene i rehabiliteringsplanen, herunder på baggrund af viden om specifikke kognitive dysfunktioner medvirke til styrkelse af borgernes kognitive ressourcer. Endelig kan du i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde selvstændigt ud fra rehabiliteringsprincipper, således at borgerens aktivitet og deltagelse i såvel eget liv som i samfundslivet fremmes.

Tilmeld dig her (ÆRØ)

Kursusdage: 6. september, 13. september og 20. september

Lokation: Gilleballetofte 3, 5970 Ærøskøbing

Ansøgningsfrist: 7. august 2023

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only