TO UDDANNELSER I EN

EUX Velfærd er din mulighed for både at få en studentereksamen OG en uddannelse til SOSU-assistent – i ét hug. Efter endt uddannelse kan du gå ud og få et job som SOSU-assistent – eller du kan læse videre på både akademiuddannelser, professionsbachelorer og universitetsuddannelser.

Når du vælger EUX Velfærd, får du en ambitiøs, spændende og afvekslende uddannelse, som giver dig adgang til mange spændende fremtidsmuligheder.

På EUX Velfærd oplever du en klar sammenhæng mellem erhvervsfagene og de gymnasiale fag, fordi fagene tager udgangspunkt i den virkelighed, du uddanner til at komme ud i.

SÆT BARREN HØJT

Varighed af uddannelse

Alle vores uddannelser starter med et grundforløb. Du har kun adgang til EUX Velfærd, hvis du er blevet færdig med 9. eller 10.klasse inden for de seneste 14 måneder.

Som EUX-elev skal du både gennemføre grundforløb 1 og grundforløb 2. Begge grundforløb varer 20 uger.

Når du har færdiggjort dine grundforløb, skal du på hovedforløbet. Det varer 3 år og 6 måneder og 3 uger. For at blive optaget på hovedforløbet skal du søge en elevplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til elevpladser på grundforløb 2.

EUX Velfærd er derfor delt op i:

Grundforløb 1 = 20 uger

Grundforløb 2= 20 uger

Hovedforløb = 3 år og 6 måned og 3 uger

Undervisning og fag

EUX Velfærd er en ungdomsuddannelse, som både består af skole og oplæring – og det er uanset om du vælger SOSU eller pædagogisk assistent.

På Social- og Sundhedsskolen FYN går vi op i, at al vores undervisning er praksisnær, og du har en klar forståelse for, hvordan du kan bruge det, du lærer på skolen ude i virkeligheden. Vi bruger sjældent almindelig tavleundervisning. Du vil i stedet arbejde gruppe- og projektorienteret, hvor du sammen med dine holdkammerater laver produkter eller projekter, hvor du viser, hvad du har lært. Velfærdsteknologi fylder meget i undervisningen, og du bliver rutineret i brugen af virtual reality, robotter og forskellige højteknologiske redskaber.

Når du er på skolen har du både erhvervsfaglige fag og gymnasiale fag. De gymnasiale fag bliver undervist på samme niveau som på ethvert andet gymnasium, men vi har stadig fokus på, at der skal være en sammenhæng mellem teori og praksis. Kemi kan fx tage udgangspunkt i medicin, biologi kan tage udgangspunkt i kroppens anatomi osv. På den måde får du en fagligt relevant og givende uddannelse, som du giver mening når du skal bruge din viden i oplæringen eller når du kommer ud på arbejdsmarkedet.

Oplæring

En stor del af din EUX-uddannelse foregår i oplæring, hvor du får lov til at afprøve al din viden ude i den virkelighed, du uddanner dig til at arbejde i. Oplæringen begynder på hovedforløbet, hvor du bliver ansat som elev i en kommune. Du kan læse mere om ansøgning af elevplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Husk at du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er ude i oplæring og tilbage på skolen.

SU og elevløn

På grundforløbene har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Det præcise beløb afhænger af din alder, og om du bor ude eller hjemme hos dine forældre. Du kan læse mere om vilkår for SU her.

På hovedforløbet får du elevløn uanset din alder. Det præcise beløb afhænger af, hvilken kommune du er ansat i. Du kan se satserne for elevløn her.

Videreuddannelse og karriere

Med en EUX Velfærd får du både en erhvervsuddannelse, som giver adgang til et arbejdsmarked med stærke jobmuligheder, og en studentereksamen svarende til en HF, der giver adgang til en bred vifte af videreuddannelser.

Med en EUX Velfærd kan du bl.a. søge ind på uddannelserne til sygeplejerske, ergoterapeut eller bioanalytiker – på kvote 1.

Du kan søge ind på universitetsuddannelser, som din EUX Velfærd giver adgang til. Det kan bl.a. være psykologi eller jura. Du skal være opmærksom på, at antallet af uddannelser, du kan komme ind på afhænger af, hvilke valgfag og faglige niveauer, du vælger undervejs på EUX Velfærd.

Du kan se de uddannelser her, som du har adgang til med EUX SOSU

Der er generelt rigtig mange gode jobmuligheder for færdiguddannede SOSU-assistenter. Med en EUX Velfærd SOSU kan du både arbejde i ældreplejen, psykiatrien og på hospitaler.

Du kommer ud i oplæring, hvor du får mulighed for at bruge den viden, du får på skolebænken. Din hverdag vil derfor være anderledes aktiv og afvekslende, end den dine kammerater på gymnasiet og HF oplever.

Men når du kommer ud som student, har du de samme muligheder for videreuddannelse – afhængigt af de fag, du vælger at tage på højniveau. Med de rigtige fagkombinationer kan du læse videre til læge, psykolog eller ingeniør – ligesom du har adgang til studier som sygeplejerske, fysioterapeut eller bioanalytiker på kvote 1.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only