GØR EN FORSKEL

Vil du være den, borgerne glæder sig til at møde? Som SOSU-hjælper får du en hverdag, hvor du gør en forskel for andre mennesker, hver eneste gang du går på arbejde.

Du kommer tæt på de mennesker, du arbejder med. Som social- og sundhedshjælper kommer du i borgernes eget hjem, du giver dem omsorg og pleje, og du hjælper dem tættere på smil og et godt liv. Derfor er dit hjerte et lige så vigtigt værktøj som dine hænder og dit hoved.

Du uddanner dig især til at arbejde med de ældre borgere, og du bliver den fagperson, som de ser mest til i hverdagen. Derfor er dine besøg vigtige for dem, og du er måske den første, der opdager, at de har smerter, at de er ved at blive glemsomme, eller at de er kede af det. Alt sammen vigtige tegn som du uddanner dig til at tyde og reagere på. Du lærer også, hvordan du bruger dig selv og dine personlige egenskaber aktivt i dit arbejde. Du uddanner dig også til at løse opgaver inden for omsorg og pleje.

BRUG DIG SELV

Varighed af uddannelse

Alle vores uddannelser starter med et grundforløb.

Du starter på grundforløb 1, hvis:

 • Det er under 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Du starter på grundforløb 2, hvis:

 • Det er mere end 14 måneder siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 og grundforløb 2 varer hver 20 uger.

Du kan få forkortet dit grundforløb 2, hvis du er over 25 år, eller du har relevant erhvervserfaring eller uddannelse som fx en studentereksamen. Husk at skrive din erfaring og uddannelse i din ansøgningen til grundforløb 2. Så vil en af vores uddannelsesvejledere kontakte dig, og sammen vil I komme frem til, hvor meget din uddannelse skal forkortes.

Når du har færdiggjort dit grundforløb, skal du på hovedforløbet. Det varer 1 år og 2 måneder. For at blive optaget på hovedforløbet skal du søge en elevplads i en kommune. Du får mere information om ansøgning til elevpladser på grundforløb 2.

En uddannelse til SOSU-hjælper er derfor delt op i:

Grundforløb 1 = 20 uger

Grundforløb 2= 20 uger

Hovedforløb = 1 år og 2 måneder

Har du hørt om GF+?

GF+ sikrer, at du bliver helt klar til grundforløb 2. Du får både mere overskud til det faglige, det praktiske og det sociale. Du kan søge GF+, hvis det er mere end to år siden, du gik ud af folkeskolen.

KOM HELT TÆT PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

GF+ varer 10 uger og klæder dig grundigt på til din kommende erhvervsuddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Undervisningen er tilrettelagt med virkelighedsnære øvelser. Det betyder, at du får kendskab til arbejdsområderne som velfærdsmedarbejder. Du får samtidig frisket matematik, dansk og samfundsfag op. Alt sammen forbereder det dig grundigt til grundforløb 2 og dit videre uddannelsesforløb.

VIDSTE DU, AT

 • du ikke bruger et af dine tre uddannelsesforsøg, når du vælger GF+?
 • du kan få SU under alle 10 uger på GF+?
 • der er ingen afsluttende prøver på GF+?
 • der er opstart den 28. oktober 2021?

HVIS DU VIL VIDE MERE

Tøv ikke med at hive fat i en af vores vejledere. Det gør du på telefon 63 10 27 00 eller mail vejledning@sosufyn.dk. Du kan også booke en samtale her.

Ansøgningsfrister og datoer for opstart

Herunder kan du se, hvornår vi starter forskellige uddannelsesforløb op.

På grundforløb 1 og 2 modtager vi ansøgninger helt frem til 10 dage efter opstart.
Hvis du vil være sikker på at få en plads, vil vi gerne modtage din ansøgning 14 dage inden opstart.

Grundforløb 1

HVOR: Odense, Middelfart, Svendborg

DATO FOR OPSTART:  August 2022

Grundforløb 2

HVOR: Odense, Middelfart, Svendborg

DATO FOR OPSTART: 14. januar 2022

Hovedforløb

Du skal søge plads på hovedforløbet hos den kommune, du søger elevplads hos. Du skal derfor holde øje med ansøgningsfrister og optag på de enkelte kommuners hjemmesider.

Adgangskrav

GRUNDFORLØB

Du kan få plads på uddannelsens grundforløb, hvis du lever op til følgende adgangskrav:

Du har bestået folkeskolens afgangsprøve, eller tilsvarende uddannelse.

Det kan fx være:

 • Dansk og matematik på G-niveau
 • Danskuddannelse 3
 • Dansk som andetsprog. G- niveau
 • AVU G-niveau
 • FVU Matematik Trin 2
 • FVU Dansk Trin 4

Hvis du har taget en uddannelse, som svarer til FVU Matematik trin 2 i et andet land, skal du kunne dokumentere niveauet af din beståede uddannelse og kunne overføre det til danske niveauer.

Husk altid at sende os dokumentation for din uddannelse med de højeste beståede niveauer.

HOVEDFORLØB

For at få adgang til hovedforløbet, skal du have et gyldigt og bestået grundforløb 2. Har du afsluttet dit grundforløb 2 før januar 2016, skal du kontakte uddannelsesvejledningen for at finde ud af, om det matcher adgangskravene til hovedforløbet.

Praktik

Når du uddanner dig til SOSU-hjælper foregår størstedelen af din uddannelse i praktik. Praktikken begynder på hovedforløbet, hvor du bliver ansat som elev i en kommune. Du kan læse mere om ansøgning af elevplads på de enkelte kommuners hjemmesider.

Praktikken for SOSU-hjælpere foregår typisk på et plejehjem eller i ældreplejen i en kommune. Du får tilknyttet en praktikvejleder på dit praktiksted, som støtter og hjælper dig i din læring.

Husk at du får elevløn på dit hovedforløb – både når du er ude i praktik og tilbage på skolen.

Har du anden uddannelse, erhvervserfaring eller er du over 25 år?

Hvis du har en anden uddannelse i forvejen, erhvervserfaring eller du er over 25 år, kan du få forkortet din uddannelse til SOSU-hjælper.

Præcis hvor meget afhænger af din tidligere erfaring og uddannelse.

Hvis du er over 25 år, kan du komme ind få adgang til et uddannelsesspor særlig tilrettelagt for voksne. Du skal have bestået dansk og matematik med minimum karakteren 2 ved folkeskolens afgangsprøver eller ved lignende prøve.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du får forkortet din uddannelse eller kommer på en uddannelse særlig tilrettelagt for voksne, skal du kontakte vores uddannelsesvejledere.

SU og elevløn

På grundforløbene har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Det præcise beløb afhænger af din alder, og om du bor ude eller hjemme hos dine forældre. Du kan læse mere om vilkår for SU her.

På hovedforløbet får du elevløn, uanset din alder. Det præcise beløb afhænger af, hvilken kommune du er ansat i. Du kan se satserne for elevløn her.

Videreuddannelse og jobmuligheder

Når du er færdiguddannet SOSU-hjælper, kan du få job i ældreplejen eller på plejehjem. Du vil opleve, at der er brug for dig på arbejdsmarkedet, og der er efterspørgsel på det, du kan.

Du kan også videreuddanne dig til SOSU-assistent. Fordi du allerede er uddannet SOSU-hjælper, bliver din uddannelse til SOSU-assistent forkortet. Det er vores vejledere, der sammen med dig finder ud af, hvordan din uddannelse skal se ud, og hvor lang den skal være.

Du kan også tage kurser og efteruddannelser på Social- og Sundhedsskolen Fyns videreuddannelsesafdeling. Du kan se kursuskataloget her.

Bo på skolehjem

Som elev på Social- og Sundhedsskolen Fyn, kan du bo på skolehjem på Erhvervskollegiet i Odense. Udover at komme tættere på din uddannelse bliver du også en del af et socialt fællesskab og et aktivt miljø med mange gode fritidsfaciliteter eksempelvis: hjemmebiograf, fitnesslokale, klatrevæg og et fritidslokale med bordfodbold, billard og dart.

Tilbuddet om skolehjem udbydes i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole. Du kan læse nærmere omkring økonomi og optagelsesregler her.

Din uddannelse foregår dels på skole og ude i praktikken – og praktikken fylder mest. Glæd dig til en uddannelse, hvor du får “fingrene i bolledejen” og prøver teori og metoder af i stedet for kun at læse om dem. Praktikken foregår enten på et plejehjem eller i hjemmeplejen. Du får en praktikvejleder, som hjælper og vejleder dig gennem dine praktikperioder.

NYHEDSBREV

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type