Brug for en ekstra hånd?

Oplever du udfordringer med at læse, skrive eller stave? Så kan vores læse- og specialvejledere hjælpe dig! Du kan læse mere om dine støttemuligheder på denne side.

Hvad er SPS?

SPS står for Specialpædagogisk Støtte. SPS skal sikre, at du som studerende med en funktionsnedsættelse kan gennemføre din uddannelse på lige fod med alle andre.

SPS kan for eksempel hjælpe dig med at skabe et overblik over din uddannelse og med at strukturere dit lektiearbejde. Du kan også få hjælp til at opnå gode læsevaner og forståelsesstrategier.

Første skridt til at få støtte gennem SPS-ordningen er at kontakte en læse- og specialvejleder.

Støttemuligheder

Ordblindhed

Hvis du er ordblind, kan du både få studiestøtte og IT-hjælpemidler. Hvad der er behov for, finder du og den SPS-ansvarlige ud af sammen. Har du mistanke om ordblindhed, tilbydes du en ordblindetest.

Fysisk funktionsnedsættelse

En fysisk funktionsnedsættelse kan for eksempel være nedsat hørelse, nedsat syn og kronisk sygdom. Har du en fysisk funktionsnedsættelse, skal du sammen med den SPS-ansvarlige tale om, hvad du har behov for af støtte og hjælpemidler for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever. Derefter starter udredningen af dit støttebehov.

Psykisk funktionsnedsættelse

En psykisk funktionsnedsættelse kan for eksempel være depression, angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni, autisme eller ADHD. Sammen med den SPS-ansvarlige skal du tale om, hvad du har behov for af støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige vilkår med de andre elever.

Dansk som andetsprog

Har du vanskeligheder med at læse og/eller skrive dansk, tilbydes du et læse- og skriveprogram. Programmet kan blandt andet hjælpe dig med stavekontrol og med at få læst dine tekster op. Desuden er bøgerne på skolen indlæst af en professionel oplæser, så du kan få teksten læst op.

Eksamensangst

Hvis du bliver påvirket af eksamensangst/præstationsangst i en grad, der kommer i vejen for dit studie, din trivsel og dine karakterer, er der god grund til at se nærmere på problemet. Der udbydes løbende eksamensangstkurser, hvor du får indblik i forskellige redskaber, som du kan anvende i eksamenssituationer samt ved fremlæggelser. Du har også mulighed for individuelle samtaler. Kontakt os i åben vejledning for mere information.

Vi kan sætte dig i forbindelse med en SPS-vejleder allerede inden, du starter på din uddannelse. Kontakt os, og så hjælper vi dig videre.

Hvis du allerede er startet på din uddannelse, og gerne vil sættes i forbindelse med en SPS-vejleder, kan du henvende dig i skolens åbne vejledning. Her kan du også henvende dig med andre spørgsmål vedrørende fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only