Dato: 06.02.2020

På Social- og Sundhedsskolen Fyn i Svendborg har et hold elever fra SOSU-assistentuddannelsen arbejdet med et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, der skal styrke den faglige stolthed.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har indgået samarbejde med VIA University College i Østjylland om projektet Faglig Stolthed. Projektet har til formål at undersøge, hvordan særlig tilrettelagt undervisningspraksis på erhvervsskoleområdet kan øge elevernes faglige stolthed.

Projektet arbejder ud fra en forudsætning om, at faglig stolthed opstår, når eleverne får mulighed for at fordybe sig i deres fag, får lov til at være undersøgende og eksperimenterende, og de får sat sig i førersædet på deres egen læring.

Vi laver projektet med 13 erhvervsskoler fra forskellige brancher. Vi er ikke ekspert i deres faglighed, men vi ved noget om, hvordan man tilrettelægger undervisningen, så den understøtter faglig stolthed. Underviserne på Social- og Sundhedsskolen Fyn har været meget engagerede i projektet, og det er spændende at se, at de er rutinerede i brugen af mange af metoderne, som fx feedback“, fortæller Jeppe Egendal fra Via University College,

Eleverne sætter kursen

På Social- og Sundhedsskolen Fyn i Svendborg har arbejdet med projektet udmøntet sig i et undervisningsforløb for SOSU-assistentlever, der stod over for at skulle i deres første praktik på et sygehus.

Eleverne har i grupper skullet lave en patientcase fra en neurologisk afdeling, hvor de som SOSU-assistenter kunne bruge deres faglighed. Her har de undersøgt de gode patientoplevelser fra både patientens og de pårørendes perspektiv og udarbejdet cases ud fra interviewene.

Eleverne har i det her forløb fået mere ansvar for deres egen læring. De har selv interviewet patienter og pårørende, hvor de har undersøgt deres oplevelser på godt og ondt. De har reflekteret over, hvilken rolle de selv som SOSU-assistenter har i patienternes forløb, og hvordan de kan bruge deres faglighed til at give patienten og de pårørende den bedste oplevelse. Vi har som undervisere haft fokus på at motivere dem i deres læring og hele tiden sparre med dem“, fortæller underviser Annette Hejlsvig.

De fire patientcases tager udgangspunkt i neurologiske lidelser som ALS, Parkinsons, Sklerose og paraplegi, og eleverne skal i grupper udspille scenarierne for hinanden og bagefter reflektere over deres handlinger, når scenariet er overstået. Her har VIA University College deltaget for dels at observere resultatet af elevernes arbejde i forløbet, men også for at lave en undervisningsfilm, der skal inspirere andre erhvervsskoleundervisere til at bruge de samme principper.

Hvis elever oplever faglig stolthed, vil de gå ud og fortælle det til deres omverden, og det kan være med til at tiltrække andre elever til erhvervsuddannelserne. Så vi styrker både elevernes engagement i deres uddannelser, men vi styrker også rekrutteringen til erhvervsuddannelserne“, fortæller Jeppe Egendal.

 

Projektet giver gode erfaringer

Social- og Sundhedsskolen Fyn arbejder i forvejen meget med elevproduceret læring, og mange dele af konceptet fra projekt Faglig Stolthed var bestemt ikke fremmed for hverken elever eller undervisere. Alligevel har det været en spændende oplevelse for eleverne at deltage i projektet:

Vi har i højere grad selv skulle tage styringen, og det med at der ikke er nogen underviser, der fortæller os hvad vi skal gøre hele tiden, det kan godt være lidt svært”, fortæller Maria Schier Olsen, som er en af SOSU-assistenteleverne, der har deltaget i projektet.

Ja, men det har også været rigtig godt, for vi har lavet ting, vi synes har været rigtig spændende, og jeg synes faktisk, jeg har fået rigtig meget ud af det“, supplerer SOSU-assistenteleven Karina Bogetoft Larsen.

Projektsamarbejdet med VIA University College er bestemt ikke slut endnu. I foråret er det SOSU-hjælpernes tur til at arbejde med at styrke deres faglige stolthed, hvilket også skal munde ud i en undervisningsfilm.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only