Dato: 27.03.2020

Social- og Sundhedsskolen Fyn har afholdt de første digitale afgangsprøver på SOSU-assistentuddannelsen. Eksamenerne er afviklet uden tekniske problemer, og alle elever er bestået.

Fredag den 27. marts var en speciel dag for 14 SOSU-assistentelever fra Social- og Sundhedsskolen Fyns skoler i Svendborg, Middelfart og Odense. Ikke kun fordi de 14 elever endelig skulle færdiggøre deres uddannelse. Deres afsluttende eksamen skulle nemlig, for første gang i Social- og Sundhedsskolen Fyns historie, foregå digitalt.

To af de 14 SOSU-assistentelever er Pia Nørgaard og Louise Hannibal fra skolen i Svendborg. Her har det især været frygten for tekniske problemer, der har fyldt i de nu færdiguddannede SOSU-assistenters hoveder:

Jeg blev ret nervøs, da jeg hørte, at eksamen skulle være digital. Det er slemt nok at skulle til en almindelig mundtlig eksamen, men når det er digitalt, er der pludselig så mange tekniske ting, der kan gå galt, og det stressede mig“, fortæller Pia Nørgaard.

De mundtlige eksamener er blevet afviklet vha. Microsoft Teams, hvor eksaminator, censor og eksaminand kan tale sammen via videochat. Eksaminanden kan dele sin skærm og fx fremvise PowerPoint-slides, og på den måde kan en stor del af eksaminationen foregå som normalt – og så alligevel ikke:

Til eksamen skulle jeg forsvare en opgave, jeg havde skrevet om en plejesituation med en borger, som jeg havde arbejdet med under min praktik. Det fungerede faktisk super godt i Microsoft Teams. Jeg kunne dele mit PowerPoint med min underviser og censor på skærmen, og fordi vi ikke kunne se hinanden under selve præsentationen, kunne de heller ikke se, at jeg rystede på hænderne eller rodede i mine papirer. Så det var faktisk rigtig dejligt“, fortæller Louise Hannibal.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har forberedt sig grundigt

For ledelsen på Social- og Sundhedsskolen Fyn har forberedelserne til den digitale eksamensform stået på i lang tid. Straks efter at nedlukningen af skolen blev en realitet, blev der forberedt eksamensmateriale, så de afsluttende eksamener kunne afholdes lige så snart, Folketinget havde vedtaget den nødvendige nødlovgivning.

Vi uddanner dem, der skal ud i frontlinjen og passe på vores ældre og børn i en tid, hvor der er hårdt brug for dem. Derfor har vi fra skolens side arbejdet hårdt på, at elevernes uddannelsesforløb i videst muligt udstrækning ikke skulle forlænges. Vi har haft et godt samarbejde med elevernes ansættende myndigheder, og jeg er meget tilfreds med, at vi fortsat kan sende dygtige SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter og pædagogisk assistenter ud og supplere den hårdt pressede arbejdsstyrke i velfærdssektoren“, siger direktør Gunna Funder Hansen.

Hvis eleverne på Social- og Sundhedsskolen Fyn ikke var rutinerede i brugen af digitale læringsplatforme før nedlukningen af skolen, så er de det nu efter to ugers hjemmeundervisning. Alligevel har Social- og Sundhedsskolen Fyn sat mange kræfter ind på at forberede både elever, undervisere og censorer på den nye eksamensform:

Vi har ikke taget nogle chancer, så vi har stillet med et stærkt hold af IT-supportere, som har gjort sig meget umage for at ruste elever, undervisere og censorer til den digitale eksamen. Teknikken skal bare spille i sådan en situation, og indtil videre er det gået rigtig godt“, siger Gunna Funder Hansen.

Den digitale eksamen er en positiv oplevelse

Både Louise Hannibal og Pia Nørgaard er enige om, at den digitale eksamen har været en positiv oplevelse. De har oplevet stor opbakning og velvilje fra deres undervisere, der har stået til rådighed på alle mulige forskellige tidspunkter af arbejdsdagen.

For os, der har skulle læse op til en afsluttende eksamen samtidig med, at vi havde børn hjemme, har det været lidt hårdt. Men vores underviser har virkelig været sød til at give os vejledning og givet os rum til at være fleksible, så det hele kunne lade sig gøre“, fortæller Louise Hannibal.

Pia Nørgaard har også været meget tilfreds med forløbet op til eksamen, og hun er generelt positivt overrasket over den digitale eksamensform, som hun mener har haft en positiv effekt på hendes eksamen:

Til normale mundtlige eksamener er der så meget, der kan påvirke dig og din præstation. Men til min digitale eksamen skulle jeg kun forholde mig til mig selv og min egen præstation, og det gav mig en kæmpe ro“, fortæller Pia Nørgaard.

Social- og Sundhedsskolen Fyn forventer at afholde digitale eksamener på alle skolens uddannelser frem til lukkeperioden afsluttes. Herefter skal eleverne til almindelige mundtlige eksamener som normalt.

Ved yderligere spørgsmål kontaktes

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only