Dato: 29.06.2021

Et treårigt samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmarks fire social- og sundhedsskoler og elevernes praktiksteder har resulteret i en nedgang i frafaldne elever på 28% på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb. Projektet hedder ”Karrierematch til SOSU-uddannelse og job” og er støttet med 2,8 mio. kr. af Regionsrådet i Region Syddanmark.

Projektet er igangsat med det formål at mindske frafaldet blandt elever på social- og sundhedsuddannelserne, da disse uddannelser oplever et større frafald end de øvrige erhvervsuddannelser. Årsagerne til frafaldet kan være mange, men især de yngre elever oplever overgangen fra skoleliv til arbejdsliv som en særlig stor udfordring. Social- og sundhedsfaget adskiller sig fra mange andre erhvervsuddannelser ved, at eleverne hurtigt skal tage stort ansvar for mennesker i alle aldre med mange forskellige sygdomsforløb. At være på skolen er derfor én ting, men at stå med opgaverne i praksis er noget helt andet.

Social- og Sundhedsskolen Fyn har i projekt ”Karrierematch til SOSU-uddannelse og job” arbejdet tæt sammen med de fem fynske kommuner, der deltog i projektet, om at finde de gode løsninger til at motivere og støtte eleverne i at gennemføre deres uddannelser. Det er sket ved at udvikle og teste en række aktiviteter, der kan støtte eleverne både før og efter overgangen til praktikken. Den primære del af aktiviteterne har handlet om at bringe elever og praktikstederne sammen. Praktikstederne har besøgt skolerne, afholdt jobbazar, gennemgået ansættelsesprocedurer, vejledt om den gode ansøgning samt stået parat med råd og vejledning. Aktiviteterne har hjulpet eleverne med at blive klogere på mål, forventninger og aktiviteter i praktikken, samt hvordan deres jobmuligheder ser ud efter endt uddannelse. Eleverne har også haft mulighed for at besøge praktikstederne og opleve en hverdag som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, så de i højere grad har vidst, hvad de kan se frem til i deres praktik.

Charlotte Sigurdsson, uddannelseschef på Social- og Sundhedsskolen Fyn, udtaler følgende i forbindelse med afslutningen af projektet:

”Karrierematch til SOSU-uddannelse og job” har været et utroligt givtigt projekt at deltage i for både eleverne, praktikstederne og os som skole. Det er så vigtigt, at vi får sat kræfter ind på at mindske frafaldet, og her er et tæt samarbejde med praktikstederne helt centralt, da de varetager en vigtig del af elevernes uddannelse. Vi har et fælles ansvar for at skabe de bedste rammer for, at eleverne gennemfører deres uddannelse og bliver dygtige og kompetente faglærte. Og fordi vi netop ved, at samfundet har brug for dem, er denne opgave endnu mere vigtig. Projektet har vist os, at der er mange muligheder for at styrke vores forberedelse af elevernes overgang til praktikken, og hvordan de bliver modtaget derude. Vi har i samarbejde med praktikstederne allerede besluttet, at mange af aktiviteterne i projektet implementeres efter projektperioden. Vi øver os hele tiden i fællesskab på at blive bedre.”

Daværende grundforløb 2-elever Rikke og Umar er også blevet klogere på deres uddannelsesforløb efter, at de har deltaget i projektet:

”Jeg er blevet meget klogere på, hvad forskellen egentlig er på SOSU-assistentens og SOSU-hjælperens arbejde. Hvilke krav stiller arbejdspladsen, og hvad er fordelen ved at vælge det ene fremfor det andet?”, fortæller Rikke.

”Da jeg startede som SOSU-elev, var jeg meget i tvivl, om det var det her, jeg skulle. Jo mere jeg har lært og fået at vide undervejs i uddannelsen, desto mindre har jeg også haft lyst til at skifte til noget andet”, fortæller Umar.

Projektets resultater og partnere

Det er lykkes projektet at indfri de overordnede målsætninger, idet alle fire samarbejdsskoler og de involverede kommuner oplever, at samarbejdet mellem skole og praksis er blevet styrket, samt at der er skabt større forståelse for hinandens roller og arbejde. Endvidere har de fire social- og sundhedsskoler i gennemsnit forøget overgangen fra grundforløb til hovedforløb med 32%, ligesom fastholdelsen af elever på hovedforløbet i gennemsnit er forøget med 28%.

Besøg projekts hjemmeside https://karrierematch-sosu.dk/ med case stories fra de forskellige indsatser og en ekstern evalueringsrapport af Epinion.

Partnerne i projektet er:
·         SOSU Fredericia-Vejle-Horsens

·         SOSU Esbjerg

·         SOSU Syd

·         SOSU Fyn

·         Assens Kommune

·         Billund Kommune

·         Esbjerg Kommune

·         Nordfyns Kommune

·         Nyborg Kommune

·         Odense Kommune

·         Vejle Kommune

·         Kerteminde Kommune

·         Kolding Kommune

·         Fredericia Kommune

·         Aabenraa Kommune

·         Haderslev Kommune

·         Varde Kommune

·         Vejen Kommune

For yderligere information kontakt Mai Ly Nguyen, projektleder på projektet, mln@sosufvh.dk.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only