Arbejdsgrupper

Sammen med vores samarbejdspartnere i de fynske kommuner og Region Syddanmark har vi indgået en aftale om, at alle har ret til at vide, hvad vi arbejder med i de nedsatte arbejdsgrupper på SOSU-området. Arbejdsgrupperne er repræsenteret af både skolens medarbejdere og ledelse samt samarbejdspartnere.

Samarbejdende aktiviteter på grundforløb, skole og ansættende myndigheder

Arbejdsgruppen skal udvikle og koordinere aktiviteter på grundforløb 1 og 2, der er i samarbejde mellem skole og ansættende myndigheder.

Årshjul og kommissorium
Virksomhedsforlagt Undervisning (VFU)
Referater
Evalueringsskema

Evalueringsskema til VFU

Arbejdsgruppe om skolepraktikplaner

Arbejdsgruppen skal planlægge, koordinere og godkende skolepraktikplaner jf det udarbejdede årshjul.

Arbejdsgruppe om flow ved ansættelser

Arbejdsgruppen skal beskrive flow og deadlines for processen omkring ansøgning fra grundforløb til hovedforløb.

Arbejdsgruppe om meritforløb

Arbejdsgruppen skal vurdere fordele og ulemper ved etablering af særligt årligt meritforløb og placering af meritforløb på kun en adresse. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der kan tage udgangspunkt i en standardmodel udarbejdet til fx elever med en gammel sygeplejerskeuddannelse eller udenlandsk sygeplejerskebaggrund – en model, som lader til at fungere. Der skal beskrives en skabelon, rammesætning og en procesbeskrivelse.

Håndtering af situationer, hvor elever ikke får godkendt praktik

Arbejdsgruppen mødes en enkelt gang, og skitserer muligheder for alternativer til individuelle forløb samt hvem der ifm. dette er skolens kontaktperson.

Elevfravær og uddannelsessamtaler

Formålet er at skabe klare retningslinjer for samarbejdet mellem skole og praktik om elevers fravær samt at evaluere på processen for uddannelsessamtaler.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type