Team-taksonomi administrative og øvrige understøttende funktioner

  TEAM MÅL TEAM NORMER REFLEKSION OG VIDENDELING RELATIONEL TILLID OG MOD
Niveau 1 Vi arbejder i team men har primært fokus på vores egne arbejdsopgaver. Vi har hver især vores egen forståelse af, hvordan vores sam­arbejde i teamet skal fungere, og hvordan den enkelte skal bidrage til arbejdet. Vi arbejder parallelt med hinanden og koncentrerer os om egne opgaver. Vi videndeler uformelt og sporadisk. Vi løser typisk selv de udfordringer, vi støder på i arbejdet.
Niveau 2 Vi arbejder sammen i team og kan bede hinanden om hjælp til at løse hinandens opgaver. Vi arbejder på at præcisere fælles normer for samarbejdet, herunder hvordan vores samarbejde skal fungere, og hvordan den enkelte skal bidrage til arbejdet. Vi reflekterer og videndeler spontant og uformelt inden for det enkelte arbejds­område. Vi udveksler ideer til, hvordan opgaverne kan løses hensigtsmæssigt. Vi er opmærk­somme på, at vi kan være værdifulde ressourcer for hinanden, og vi forsøger at være åbne over for at spørge om hjælp til at løse udfordringer.
Niveau 3 Vi arbejder sammen i team, kan løse hinandens opgaver og dækker af for hinanden ved fravær. Vi spørger gerne hinanden til råds omkring opgave­løsningen. Vi har aftalt fælles normer for, hvordan vores samarbejde skal fungere, og hvordan den enkelte forventes at bidrage til arbejdet.

 

Vi opbygger en systematik for at reflektere og viden­dele med hinanden og har fokus på procesoptimering. Vi ser hinanden som værdifulde ressourcer og beder ofte hinanden om hjælp til at løse udfordringer i arbejdet.
Niveau 4

 

 

Vi arbejder sammen i team og tager fælles ansvar for opgaverne, som vi løser i fællesskab. Vi prioriterer i fællesskab vores opgaver, så vi sikrer, at de bliver løst effektivt og til tiden, og at kvaliteten i opgave­løsningen er høj, også i pressede perioder. Vi har aftalt fælles normer, der guider vores arbejde, og vi følger løbende op på, at alle team­medlemmer opfylder disse forpligtelser og forpligter hinanden. Vi vurderer jævnligt normerne og justerer, når noget kan kvalificere samarbejdet endnu mere. Vi reflekterer systematisk og i fællesskab over opgave­løsningen og udvikler sammen indsatser med henblik på at proces­optimere. Både sammen med vores nærmeste kolleger og på tværs af de enkelte team (fx administration og vejledning). Vi ser hinanden som værdifulde ressourcer og hjælper som noget selvfølgeligt hinanden med at løse udfordringer i arbejdet. Vi bruger af og til hinanden til at give og modtage feedback på, hvordan vi løser konkrete arbejds­opgaver.
Niveau 5 Vi arbejder sammen i team og tager fælles ansvar for opgaverne, som vi tager fælles ansvar for at løse. Vi prioriterer opgaverne i fællesskab, så vi sikrer kvalitet i opgave­løsningen. Vi udfordrer hele tiden os selv og hinanden til at skabe mulig­heder for yderligere procesoptimering. Vi respekterer og følger de fælles normer, som har været medvirkende til at skabe en atmosfære af tillid og gensidig respekt. Vi vurderer jævnligt normerne og justerer, når noget kan kvalificere samarbejdet endnu mere.

 

Vi videndeler på tværs af arbejds­områder med fokus på, hvilken værdi vi skaber for skolen og dermed elever­nes læring. Vi udfordrer os selv og hinanden til at afprøve nye arbejdsgange og –metoder, der kan skabe endnu større værdi. Vi ser hinanden som værdifulde ressourcer og hjælper som noget selvfølgeligt hinanden med at løse udfordringer i arbejdet. Vi giver og modtager feedback, og vores team er gennem­syret af åbenhed og gensidig vilje til at vise sårbarhed i forhold til det, der er svært.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only