Pædagogisk didaktisk metodisk grundlag

Vores PDMG tager udgangspunkt i moderne læringsteori og skolens værdigrundlag. Det består af 5 principper:

  • Vi møder eleverne med høje, positive og tydelige forventinger
  • Vi skaber klare rammer for læringsaktiviteterne, støtter eleverne i at overkomme eventuelle læringsbarrierer og tager ansvar for at udvikle deres koncentration og vedholdenhed.
  • Vi formulerer læringsmål og succeskriterier, som eleverne forstår. Vi taler med eleverne om deres læringsprogression, giver systematisk formativ feedback og træner dem i at vurdere egne fremskridt. Eleverne skal opleve, at synliggørelsen af mål, succeskriterier og læringsprogression giver dem øget motivation til at lære
  • Vi praktiserer varierede og engagerende undervisningsformer, hvor det praksisrettede, eksperimenterende og kollaborative læringsrum prioriteres højt
  • Vi bruger lærings- og velfærdsteknologier, der ruster eleverne til fremtidens arbejdsmarked, videre uddannelse og de krav og forventninger, der er formuleret som 21st century skills – eleverne skal forberedes på og motiveres til livslang læring.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only