Vi er en skole for de modige

Vi er en skole for de modige, for de stærke. Vi er til for dig, der følger dit hjerte og din lyst til at arbejde med mennesker. Vi arbejder for dig, der står ved dit valg. Når du gør det, vil du mærke, at vi som skole vil dig. Skolens vision er ubeskeden: Vi vil være den bedste skole i universet, hvor alle dyrker glæden ved at lære noget – hele livet. Derfor skal vi være modige nok til at sætte os selv i spil og række ud efter hinanden, når noget er svært. Vi er ikke bange for at prøve nye veje og måske snuble undervejs, så længe vi lærer af det.

Skolens bestyrelse

Institutionen ledes af en bestyrelse med følgende 10 medlemmer:

  • Bestyrelsesformand John Arly Henriksen, Byrådsmedlem Svendborg – udpeget af KKR
  • Bestyrelsesnæstformand Hanne Skyum Pedersen, Afdelingsnæstformand FOA Odense afd. – udpeget af FOA Fyn
  • Uddannelseschef Britta Bang Larsen – udpeget af University College Lillebælt
  • Underviser Annette Muldager – udpeget af medarbejderne
  • Underviser Nathascha Nelleborg Pedersen – udpeget af medarbejderne
  • Direktør Gitte Østergaard, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune – valgt via bestyrelsens selvsupplering
  • Regionsrådsmedlem Sara Darling Berg Jørgensen – udpeget af Region Syddanmark.
  • Social- og Sundhedsdirektør i Middelfart Kommune, Irene Ravn Rossavik – valgt via bestyrelsens selvsupplering
  • Elevrepræsentant Signe Kaiser
  • Elevrepræsentant Jesper Breindal Kvols.

Derudover deltager direktør Gunna Funder Hansen, uddannelseschef Charlotte Sigurdsson og ressourcechef Thomas Falslund Kjeldsen i fast sekretariatsfunktion ved bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsesmødereferater

2023:

 

Bestyrelsesmøde 14.06.2023
Bestyrelsesmøde 23.03.2023
Bestyrelsesmøde 30.01.2023

2022:

Bestyrelsesseminar d. 15.09.2022
Bestyrelsesmøde d. 12.05.2022
Bestyrelsesmøde d. 29.03.2022
Bestyrelsesmøde d. 09.02.2022

2021:
Bestyrelsesmøde d. 15.12.2021
Bestyrelsesmøde d. 09.09.2021
Bestyrelsesmøde d. 15.06.2021
Bestyrelsesmøde d. 23.03.2021
Bestyrelsesmøde d. 26.01.2021

2020:
Bestyrelsesmøde d. 10.12.2020
Bestyrelsesmøde d. 20.08.2020
Bestyrelsesmøde d. 25.06.2020
Bestyrelsesmøde d. 12.05.2020

Det lokale uddannelsesudvalg

Kvalitet og evaluering

Social- og Sundhedsskolen Fyn arbejder løbende med at optimere driften og kvaliteten af skolens uddannelser. Vi tror på, at vi altid – ALTID – kan blive bedre.

Se skolens overordnede kvalitetssystem.

NØGLETAL

2021 2020 2019 2018
Antal fuldførte uddannelsesforløb pr. år 557 641 436 549
Antal afbrudte uddannelsesforløb pr. år 441 458 515 443
Andel elever med overgang til uddannelse 6 måneder efter fuldført eller afbrudt grundforløb 2 68,1% 66,0% 62,1% 57,2%
Tilgang til Social- og Sundhedsskolen Fyns uddannelser 1303 1267 1130 1149

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE

VIRKSOMHEDSTRILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

ÅRSRAPPORT

RESULTATLØNSKONTRAKTER

OPFØLGNINGSPLAN

KURSUSEVALUERING OG VISKVALITET

KURSISTTILFREDSHED VIDEREUDDANNELSEN (VIS KVALITET)

AMU-GENNEMFØRELSESPROCENT

EVALUERING PÅ VIDEREUDDANNELSEN

Videreuddannelse hos Social- og Sundhedsskolen Fyn er kendetegnet af kvalitet og professionalisme.  Derfor samarbejder vi kun med leverandører, der lever op til den højeste standard.

Vi  evaluerer løbende på vores kurser og vores kursisters tilfredshed for at sikre, at vi udbyder relevante kurser, der giver et stort fagligt udbytte for vores målgrupper.

Alle arbejdsmarkedsuddannelser bliver vurderet på kvalitet, og vi er meget stolte af, at vores kursister dagligt vurderer vores kurser i top – både i forhold til forståelse og fagligt udbytte.

OM KURSUSEVALUERINGER OG VISKVALITET

Viskvalitet.dk er Danmarks landsdækkende værktøj, der obligatorisk bruges som led i at måle og udvikle kvaliteten på uddannelsesområdet AMU.

Alle svar indtastes i en database, hvor det efterfølgende er muligt at vise statistiske opgørelser over fx hvor mange kursister, der svarede på et spørgsmål, og hvordan de vurderede kvaliteten – om de var meget tilfreds, tilfreds, utilfreds etc.

“Det er ikke så enkelt at trække en direkte streg fra et enkelt måleresultat til en endegyldig konklusion om kvaliteten i arbejdsmarkedsuddannelserne.”, skrives der på hjemmesiden www.viskvalitet.dk (læs mere om resultaterne og deres anvendelse her). Derfor kan måleresultaterne kun give et fingerpeg om kvaliteten af de afholdte kurser. Visning af resultater af deltageres og ansættelsessteders vurderinger er underlagt enkelte begrænsninger.

Anonymitet skal beskyttes, og der skal være et vist antal besvarelser, før resultaterne vises, så enkeltpersoners holdning ikke præger billedet for meget. Læs mere her.

CVR og EAN

Skolens CVR-nummer

29 57 57 46

EAN-numre

Odense 57 98 000 55 80 76
Svendborg 57 98 000 56 11 68
Middelfart 57 98 000 56 11 75
Videreuddannelse 57 98 000 56 08 33

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only