Dato: 28.06.2022

I ny undersøgelse peger SOSU-elever selv på, at praksischokket skyldes arbejdsmiljø fremfor arbejdsopgaver. Den viden skal nu bruges i arbejdet med at øge gennemførelsen på uddannelserne.

I SOSU-verdenen har praksischok længe været et udbredt begreb til at beskrive, hvordan elever bliver ramt af overvældelse og chok over velfærdsarbejdets natur, når de starter i oplæring. Men når man i fremtiden taler om praksischok blandt social- og sundhedselever, bør man i stedet orientere sig imod arbejdsmiljøets betydning. Det giver en række elever udtryk for i en ny undersøgelse foretaget af Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Ud af 147 adspurgte elever gav ingen udtryk for chok eller overraskelse over de konkrete og borgernære arbejdsopgaver. Hovedparten af eleverne trives godt i praktikken og synes, de lærer meget. Til gengæld udtrykker flere af eleverne forbavselse over deres møde med et hårdt psykisk arbejdsmiljø, en presset hverdag og omfanget af det ansvar de får tildelt på oplæringsstederne.

Den nye indsigt i, hvordan eleverne selv oplever mødet med praksis, kan være et skridt på vejen imod øget fastholdelse. Alle landets social- og sundhedsskoler oplever et højt frafald af elever. I en fremskrivning foretaget af FOA vil der alene på Fyn mangle 3600 SOSU-assistenter i 2030.

– Der findes mange bud på, hvorfor så mange elever falder fra i overgangen mellem skole og oplæring, men vi har for få systematiske undersøgelser af elevernes perspektiv på problematikken. I denne undersøgelse sætter eleverne selv ord på deres oplevelser af mødet med praksis, og den viden tager vi selvfølgelig med ind i samarbejdet med kommunerne om øget elevgennemførelse på vores uddannelser, fortæller direktør på Social- og Sundhedsskolen Fyn, Gunna Funder Hansen.

Den 5. oktober mødes skole, kommuner og regionen om styrket samarbejde til temadagen ”Sammen om SOSU”.

Om undersøgelsen

  • Kategorierne i undersøgelsen er defineret af eleverne selv.
  • 147 elever har fået tilsendt en invitation til at deltage i undersøgelsen.
  • Indsamlingsperioden løb fra 29. september 2021 til 26. februar 2022.
  • Hele undersøgelsen kan læses via dette link.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only