Odense Kommune  manglede SOSU-medarbejdere. De havde også mange ledige borgere, der skulle i arbejde. Løsningen blev et samarbejde med Social- og Sundhedsskolen Fyn om projektet “Fra Ledig til Sundhedsfaglig”.

“Den dobbelte opgave”. Sådan betegner uddannelsesleder Marlene Karmark Andersen den udfordring, som Odense Kommune stod over for. I Borgmesterforvaltningen var hun og hendes medarbejdere udfordret på rekrutteringen af SOSU-elever til kommunens elevstillinger i ældreplejen og psykiatrien. Ældre- og Handicapforvaltningen oplevede samme udfordringer med at tiltrække SOSU-uddannet arbejdskraft. På den anden side stod Beskæftigelses- og Socialforvaltningen med en gruppe ledige borgere, som gerne skulle finde sig et job. Et projektsamarbejde mellem de tre forvaltninger og Social- og Sundhedsskolen Fyn har nu givet en opskrift på, hvordan denne dobbelte opgave kan løses:

“Vi havde brug for at se på udfordringerne med friske øjne. Derfor startede vi dette toårige projekt, “Fra Ledig til Sundhedsfaglig”, hvor vi afprøver nye rekrutterings-, branding- og fastholdelsesindsatser. Projektet har indtil videre vist så gode resultater, at vi skalerer det op i 2020 “, fortæller Marlene Karmark Andersen, som er projektejer på “Fra Ledig til Sundhedsfaglig”.

Den særlige indsats

Projektet skal munde ud i, at en gruppe ledige borgere færdiggør en SOSU-hjælperuddannelse og kommer i job i Odense Kommune. En gruppe på 30 ledige dagpengemodtagere i alderen 25-61-årige er blevet udvalgt til projektet. De nye elever kommer alle med forskellige grader af erhvervserfaring, de har fra start fået voksenelevløn, som er næsten dobbelt så høj som almindelig elevløn. Desuden har eleverne været gennem et for-forløb, hvor de har været i en mindre oplæring som SOSU-hjælper. Dermed har de fået et indblik i, hvad de gik ind til på uddannelsen.

Eleverne får undervisning sammen på deres eget hold, og Social- og Sundhedsskolen Fyn har sørget for, at de fra start fik en af skolens uddannelsesvejledere fast tilknyttet. Derudover fik de også en mentor tilknyttet fra Odense Kommune, som har hjulpet eleverne med at tackle de udfordringer, de måtte opleve uden for skolen. Af de 30 elever, der startede på grundforløbet i januar 2019, er der nu 24 elever, der står til at færdiggøre uddannelsen i juli 2020.

“Der er ingen tvivl om, at de ekstra tiltag, vi har igangsat i projektet, har været med til at sikre, at så mange elever har gennemført. Vi ved fra evalueringer, at især voksenelevløn, for-forløbet og mentoren har gjort en forskel”, fortæller Marlene Karmark Andersen.

Social- og Sundhedsskolen Fyns uddannelseschef Charlotte Sigurdsson har bestemt også bemærket, hvor godt eleverne i projektet trives på uddannelsen. Her ser hun flere erfaringer, som også Social- og Sundhedsskolen Fyn kan tage med videre fra projektet:

“Jeg er meget interesseret i at se, hvad det giver eleverne, at de har haft deres eget hold. Hvis det har gjort en forskel for dem og deres engagement i uddannelsen, at de har delt et fælles udgangspunkt, så er det jo klart noget, vi vil arbejde med fremover”.

Stor tilfredshed hos begge parter

Odense Kommune og Social- og Sundhedsskolen Fyn har i forvejen et stærkt samarbejde omkring SOSU-elevernes uddannelsesforløb, men samarbejdet omkring et fælles formelt projekt har alligevel givet nye erfaringer:

Jeg tror, at både Social- og Sundhedsskolen Fyn og vi i Odense Kommune er blevet klogere på, hvordan vi skal samarbejde, og hvordan vi får et fælles sprog.  Vi får en anden kontekst at drøfte samarbejdet i, og vi ser, hvad der er på spil hos hinanden. Det giver os et bedre blik for, hvordan vi i fællesskab får løst de udfordringer, vi deler“, fortæller Marlene Karmark Andersen.

Social- og Sundhedsskolen Fyn er også tilfredse med samarbejdet og de gevinster, “Fra Ledig til Sundhedsfaglig” har givet skolen.

Vi vil rigtig gerne have flere elever fra den gruppe, vi kalder brancheskiftere, og vi har fået rigtig gode erfaringer med netop denne målgruppe i arbejdet med projektet og Odense Kommune. Som skole er vi blevet klogere på samarbejde med jobcentrene, og hvordan vi spiller ind i en kommunal virkelighed, når vi taler rekruttering. Vi tror, at flere af de fynske kommuner står med samme udfordringer som Odense kommune gjorde, og vi er bestemt klar til at være en del af løsningen”, siger uddannelseschef Charlotte Sigurdsson.

 

Fakta om samarbejdet

  • Ved projektets start var 30 ledige dagpengemodtagere med en gennemsnitlig ledighed på 31,8 uger visiteret til projektet.
  • Pr. februar 2020 var der stadig 24 aktive elever i projektet.
  • Projektet opskaleres i 2020, hvor Odense Kommune har afsat 50 mio.kr. over de næste tre år.

Vil du vide mere?

Odense Kommune

  • Uddannelsesleder Marlene Karmark Andersen: mkpe@odense.dk, tlf. 30 59 42 92

Social- og Sundhedsskolen Fyn

NYHEDSBREV

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only