LUP GRUNDFORLØB 2

SSA, SSA EUX, SSH, PA

Pædagogisk didaktisk metodisk grundlag

Undervisningsmaterialer og rammer for egenbetaling

Social- og Sundhedsskolen Fyn betaler elevens undervisningsmaterialer i forbindelse med skoleperioderne. Det vil sige, at bøger og andet materiale stilles frit tilgængeligt for eleven.

Eleven forventes at medbringe egen PC, og der kan forekomme begrænset egenbetaling i forbindelse med udadrettede aktiviteter, for eksempel studieture.

Skolens samarbejde med oplæringen

Det lokale uddannelsesudvalg  for Social- og Sundhedsskolen Fyn (LUU) samarbejder med oplæringsstederne omkring de overordnede rammer for elevernes oplæringsperioder med en målsætning om at skabe sammenhæng mellem skole og oplæring.

Optagelse på uddannelsen

Generelle optagelseskrav

På UG.dk kan du læse om de generelle optagelseskrav for SSA-, SSH– og PA-uddannelsernes grundforløb.

Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer IKV
Skolen laver en personlig uddannelsesplan og kompetencevurdering med hver elev senest to uger inde i grundforløbet.

Ministeriets uddannelsesbekendtgørelser beskriver en række kompetencekrav, som gælder for optagelse på en uddannelse, og det er med afsæt i disse, at eleven vurderes som optagelsesberettiget eller ej. Her kan du finde uddannelsesbekendtgørelserne for SSA, SSH og PA.

Uddannelsernes fag, indhold og tilrettelæggelse

I temaplanerne for GF2 fremgår tilrettelæggelsen af forløbenes fag og temaer. Her kan du hente temaplanerne for:

Læringsaktiviteterne er altid tilrettelagt, således at elevernes gennemsnitlige arbejdstids svarer til 37 timer om ugen.

Regler for bedømmelse, prøver og eksamen

Løbende bedømmelse

I alle skolens uddannelser forekommer prøver og standpunktsbedømmelser. Uddannelsesbekendtgørelsernes kompetencemål samt fagmålene beskrevet i grundfagsbekendtgørelsens bilag anvendes i forbindelse med bedømmelsen af elevens læring og kompetenceudvikling.

Formålet med den løbende bedømmelse er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til sit fag.

Standpunktskarakterer

Ikke-udtrukne fag vurderes med en standpunktsbedømmelse, hvor der enten gives bestået/ikke bestået eller en karakter efter 7-trins skalaen (-3 til 12).

Generelle prøve- og eksamensregler
Prøvefag udtrækkes blandt de uddannelsesspecifikke fag og grundfagene.

Udtrukne fag offentliggøres på skolens hjemmeside 3 uger før den første prøvedag. Alle udtrukne prøver og afsluttende prøver er med ekstern censur.

Du kan finde prøvevejledninger og de udtrukne prøvefag her. 

Klageregler

Find vejledningen for klager i forbindelse med eksamener her.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only