Ordensregler

Høje forventninger – positive forventninger – tydelige forventninger

Social- og Sundhedsskolen Fyn stræber målrettet efter at være en skole, der giver dig de allerbedste betingelser for at udvikle dig fagligt og personligt. Det kræver, at alle bidrager til at skabe et godt og trygt studiemiljø – og øver sig i at udvise professionalisme, når noget bliver svært.

En positiv faglig udvikling kræver, at du er studieaktiv. Det betyder, at du:

 • møder til undervisningen
 • deltager aktivt i undervisningen
 • bidrager målrettet til et læringsmiljø, hvor det er trygt og tilladt at stille spørgsmål, begå fejl og prøve sig frem
 • samarbejder konstruktivt med andre elever og skolens medarbejdere om at sikre et stærkt fællesskab med plads til udvikling og forskellighed
 • holder dig opdateret i Studie+ og de elektroniske platforme, der anvendes i undervisningen.

Et trygt studiemiljø kræver desuden, at alle:

 • bidrager til trivsel og tryghed på skolen
 • udviser respekt for og rummer hinandens forskelligheder
 • passer på skolen og dens inventar
 • forebygger og forhindrer mobning – også i de digitale rum (jf. skolens antimobbestrategi)
 • forebygger og forhindrer aggressiv, truende og voldelig adfærd (jf. skolens beredskabsplan)

Ingen røg og rusmidler:

 • Vi har røgfri skoletid (incl. snus, e-cigaretter, mv). Vi uddanner til social- og sundhedssektoren og til jobs, som stiller krav om, at medarbejderne er røgfri i arbejdstiden. Derfor skal man også kunne det, når man er på skolen.
 • Rusmidler er ikke tilladt, og man må ikke møde på skolen under påvirkning af rusmidler. Fredagscafé og elevfester med alkohol kræver ledelsens godkendelse.

Sanktioner

Dine undervisere vurderer løbende din studieaktivitet og din faglige udvikling. Husk, at din aktive deltagelse er helt afgørende for, at dine undervisere kan vurdere, om du udvikler dig.

Hvis du i en periode har særlige udfordringer med at fx at møde til undervisning, er det vigtigt, at du selv er opsøgende hos dine undervisere ift. at afdække mulighederne for at indgå aftaler, der gør det muligt for dig at være studieaktiv alligevel.

Hvis vi oplever, at du bidrager negativt til studiemiljøet, vil vi tale med dig om det og forventer, at du samarbejder med os om at løse problemet. Hvad kan du selv gøre?

Om nødvendigt kan skolen i samarbejde med eventuel ansættende myndighed iværksætte følgende sanktioner:

1. Aftale
2. Advarsel
3. Udmeldelse og vejledning til andet uddannelsestilbud

Tyveri, hærværk samt respektløs, krænkende eller voldelig adfærd og andre alvorlige overtrædelser af ordensreglerne accepteres under ingen omstændigheder og vil medføre midlertidig eller permanent bortvisning.

Som ansat elev i en kommune eller Region Syddanmark er du samtidig underlagt de regler og vilkår, der gælder for medarbejdere pågældende sted.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only