Har du glemt din adgangskode til dit UNI-login? Send en SMS!

Hvis du har glemt din adgangskode til dit UNI-login, så send en SMS:

Du skal påbegynde din SMS ved at skrive kodeord derefter taste mellemrum og sende din besked til 51 82 77 32, så modtager du din adgangskode på din mobiltelefon.

Vejledning til Studie+

På skolen benytter vi  Studie+, som du skal være bekendt med.

Fraværsmelding

Du skal melde dig syg/fraværende via Uddataplus.dk

Vejledning til fraværsmelding

SU

HVEM KAN MODTAGE SU? 

For at få SU skal du leve op til en række betingelser. Blandt andet skal du være fyldt 18 år og indskrevet på en uddannelse. Læs mere om de generelle betingelser for at få SU her

Der er særlige betingelser for udenlandske statsborgere som søger SU. Hvis du er udenlandsk statsborger, kan du ansøge om at blive ligestillet med danske SU-regler. Læs mere her

SÅDAN SØGER DU SU

Du kan tidligst søge om SU måneden før du starter på Social- og Sundhedsskolen Fyn. Før du søger, skal du have modtaget dit optagelsesbrev. Læs mere om hvordan du søger SU her

Hvis du har spørgsmål til processen, så kan vores SU-team hjælpe dig! Ring til os på 63 10 27 00 (tast 2) eller send os en mail på su@sosufyn.dk

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ 

Hvis du skifter uddannelse eller afdeling, skal du søge SU igen. Derfor skal du også søge om SU igen, når du bliver optaget på et nyt Grundforløb.

Vil du klage over en afgørelse vedrørende SU? Bliv klogere på hvordan på vores hjemmeside og på su.dk

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør dig ude af stand til at have et studiejob, kan du søge om handicaptillæg. Læs meget mere om det her

ELEVLØN

Du får elevløn under hele uddannelsens hovedforløb. Når du bliver ansat på hovedforløbet, informerer din arbejdsgiver dig om din løn.

Du kan få nærmere oplysninger om din overenskomst samt lønforhold på FOA’s (Fag og Arbejde) hjemmeside.

Blanket til vurdering af overgangskrav til SSA

Blanket til vurdering af overgangskrav til PA

Fælles Fynsk Mentorkorps

Fælles Fynsk Mentorkorps er et nyt tilbud til alle SOSU-elever, som er ansat i en af de 10 fynske kommuner. Mentorerne kan hjælpe dig med både studiemæssige og personlige udfordringer, så du kommer bedst muligt igennem din uddannelse.

Du kan kontakte dem her:

Christina Kilde-Mølgaard

Gert Kallehauge

Heidi Geertsma

Skolehjem

Som elev på Social- og Sundhedsskolen Fyn, kan du bo på skolehjem på Erhvervskollegiet i Odense. Udover at komme tættere på din uddannelse bliver du også en del af et socialt fællesskab og et aktivt miljø med mange gode fritidsfaciliteter eksempelvis: hjemmebiograf, fitnesslokale, klatrevæg og et fritidslokale med bordfodbold, billard og dart.

Tilbuddet om skolehjem udbydes i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole. Du kan læse nærmere omkring økonomi og optagelsesregler her.

Erhvervsrettet påbygning - til dig, der har lyst til at blive endnu dygtigere

Elev og virksomhed kan, hvis begge parter ønsker det, indgå en aftale om erhvervsrettet påbygning.

Erhvervsrettet påbygning betyder, at eleven skal gennemføre yderligere undervisning i et omfang af indtil 4 uger. Den ekstra undervisning skal vælges blandt de valgfri specialefag.

Aftale om erhvervsrettet påbygning skal fremgå af uddannelsesaftalen.

Det skal desuden aftales, om den yderligere undervisning skal træde i stedet for praktikuddannelse eller udgøre en forlængelse af uddannelsesaftalen.

Erhvervsrettet påbygning SOSU-assistent.

Erhvervsrettet påbygning SOSU-hjælper.

Økonomi, offentlig transport og Ungdomskort

EGENBETALINGER TIL EKSKURSIONER

Vær opmærksom på, at egenbetaling til eventuelle ekskursioner kan forekomme på uddannelserne.

TRANSPORT

I skoleperioderne kan du søge om at få tilskud til dine transportudgifter, hvis din samlede skolevej (fra bopæl til skole og retur) er mindst 20 km.

AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) giver tilskud til transportudgifter svarende til billigste offentlige transportmulighed. I nogle tilfælde yder arbejdsgiver endvidere tilskud til kørsel i egen bil.

Du kan finde en vejledning til dette i denne blanket for kørselsgodtgørelse

Nærmere information fås i forbindelse med optagelse på skolen.

OFFENTLIG TRANSPORT ODENSE

Der er flere busstoppesteder omkring Social- og Sundhedsskolen Fyn i Odense. Helårsruterne 65 og 195 stopper tæt på skolen hver dag. Uddannelsesruterne 811U, 812U, 813U, 818U og 819U stopper også tæt på skolen, dog ikke i sommerferien 27. juni – 5. august.

Du kan se mere på Fynbus.dk eller Rejseplanen.dk

OFFENTLIG TRANSPORT SVENDBORG

Uddannelsesruterne 860U, 861U, 863U, 864U, 865U og 866U stopper tæt på Social- og Sundhedsskolen Fyn i Svendborg alle hverdage. Bemærk, at de ikke kører på helligdage og i ferier.

Helårsruterne 240, 241, 930, 931, 932, 933, 250 og 281 stopper også tæt på skolen i Svendborg.

Læs mere om køreplanerne på Fynbus.dk eller Rejseplanen.dk

OFFENTLIG TRANSPORT MIDDELFART

Til Social- og Sundhedsskolen i Middelfart kører uddannelsesruterne 825U og 827U. Der er også gode muligheder for at tage toget til Middelfart station, og derfra enten gå 1 kilometer eller tage en bus til selve skolen.

Se dine muligheder på Fynbus.dk og Rejseplanen.dk.

UNGDOMSKORT 

Hvis du er indskrevet på en SU-berettiget uddannelse, fx Grundforløb 1 eller Grundforløb 2, har du mulighed for at få et Ungdomskort. Læs mere i denne pjece.

På Ungdomskort.dk kan du blive klogere på, hvordan du søger om godkendelse til Ungdomskortet. Du skal først søge om godkendelse i trin 1, og derefter kan du bestille kortet i trin 2.

Der er cirka 14 dages leveringstid på Ungdomskortet, så derfor kan det være en god idé at bestille det i god tid.

NYHEDSBREV

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only