LÆR MERE

Videreuddannelse på Social- og Sundhedsskolen FYN byder årligt over 3.000 kursister velkommen. Vi har et spændende kursusudbud og erfarne undervisere, der med den nyeste viden inden for deres fagområder står klar til at klæde dig på med viden og kompetencer, der bliver efterspurgt på det moderne arbejdsmarked.

Vi tilbyder bl.a. uddannelser inden for:

 • Social- og sundhedsområdet
 • Det pædagogiske område
 • Socialpsykiatrien
 • Kommunikation og konfliktløsning
 • Misbrug
 • Mentalisering

Vi har uddannelser på alle niveauer – lige fra de korte målrettede AMU-kurser til de længerevarende efteruddannelser og akademiuddannelser.

Skal du have et skræddersyet forløb?

Vi skræddersyer gerne både korte og lange forløb til din virksomhed, så du kommer ud med præcis de kompetencer, du og din arbejdsplads har brug for. Klik på “Kontakt os” og send os en mail  med dine behov.

Du kan også gå direkte til vores udbud, vi har masser af spændende kurser og uddannelser.

Økonomi

PRISER, GODTGØRELSE OG TILSKUD

AMU-uddannelserne er som udgangspunkt gratis for målgruppen, med mindre der er anført en vejledende deltagerbetaling ved kursusbeskrivelsen.

Personer uden for målgruppen – dvs. personer med videregående uddannelse, fx. pædagoger og sygeplejersker skal pr. 1. januar 2011 betale fuld pris for at deltage i AMU-kurser og efteruddannelser. Hvis du er i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde hjælp på www.ug.dk.

Prisen for andre uddannelser, temadage mv. fremgår af omtalen af de forskellige aktiviteter her på hjemmesiden.

GODTGØRELSE OG TILSKUD

På AMU-uddannelserne har du mulighed for at opnå VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Du kan læse mere på www.veug.dk eller spørge din A-kasse. Hvis du har brug for vejledning, er du også velkommen til at kontakte Videreuddannelse.

VEU-godtgørelsen udbetales til deltageren. Hvis deltageren modtager løn under AMU-forløbet, udbetales VEU-godtgørelsen til arbejdsgiveren.

Ved fravær på en AMU-uddannelse, trækkes du i VEU-godtgørelse.

På nogle uddannelser – for eksempel Forberedende Voksenundervisning eller Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis – kan du få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Læs mere om SVU og forskellen på SVU og VEU på Undervisningsministeriets hjemmeside www.svu.dk.

Har du brug for tilskud til kost og logi under uddannelse? Så skal du søge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – blanketten finder du i mediebanken eller ved at klikke her.

Social- og Sundhedsskolen FYN tager forbehold for ændringer i takster, priser og godtgørelser mv.

Værdigrundlag

Videreuddannelse hos Social- og Sundhedsskolen Fyn tilrettelægges og gennemføres i et særligt læringsmiljø og med en særlig voksenpædagogisk praksis.

LÆRINGSMILJØ

Der lægges vægt på åbne kommunikationsveje, på formelle og uformelle muligheder for samarbejde, på medbestemmelse, medindsigt og medansvar.

UNDERVISNINGSPRAKSIS

Videreuddannelse hos Social- og Sundhedsskolen Fyn har følgende mål for undervisningen:

 • Underviseren inddrager til stadighed arbejdsmarkedets behov i planlægningen af undervisningens indhold og metode.
 • Kursisterne er bekendt med og forstår målet med kurset/uddannelsen og emnerne heri.
 • Kursisternes erfaringer og holdninger bliver inddraget i undervisningen.
 • Kursisterne vil igennem aktiv inddragelse i undervisningen opnå praksisnære kompetencer der gør den enkelte i stand til konstruktivt at indgå i arbejdspladsen organisering og udførelsen af arbejdet.
 • Kursisterne deltager aktivt i undervisningen for at styrke deres ejerskab overfor læring og evaluering.
 • Kursisternes refleksion over egen læring og oplevelse af relevans er i centrum.
 • Der er fokus på undervisernes pædagogiske muligheder og kompetencer.

NYHEDSBREV

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type