LÆR MERE

Videreuddannelse på Social- og Sundhedsskolen FYN byder årligt over 3.000 kursister velkommen. Vi har et spændende kursusudbud og erfarne undervisere, der med den nyeste viden inden for deres fagområder står klar til at klæde dig på med viden og kompetencer, der bliver efterspurgt på det moderne arbejdsmarked.

Vi tilbyder bl.a. uddannelser inden for:

 • Social- og sundhedsområdet
 • Det pædagogiske område
 • Socialpsykiatrien
 • Kommunikation og konfliktløsning
 • Misbrug
 • Mentalisering

Vi har uddannelser på alle niveauer – lige fra de korte målrettede AMU-kurser til de længerevarende efteruddannelser og akademiuddannelser.

Skal du have et skræddersyet forløb?

Vi skræddersyer gerne både korte og lange forløb til din virksomhed, så du kommer ud med præcis de kompetencer, du og din arbejdsplads har brug for. Klik på “Kontakt os” og send os en mail  med dine behov.

Du kan også gå direkte til vores udbud, vi har masser af spændende kurser og uddannelser.

Økonomi

PRISER, GODTGØRELSE OG TILSKUD

AMU-uddannelserne er som udgangspunkt gratis for målgruppen, med mindre der er anført en vejledende deltagerbetaling ved kursusbeskrivelsen.

Personer uden for målgruppen – dvs. personer med videregående uddannelse, fx. pædagoger og sygeplejersker skal pr. 1. januar 2011 betale fuld pris for at deltage i AMU-kurser og efteruddannelser. Hvis du er i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde hjælp på www.ug.dk.

Prisen for andre uddannelser, temadage mv. fremgår af omtalen af de forskellige aktiviteter her på hjemmesiden.

GODTGØRELSE OG TILSKUD

På AMU-uddannelserne har du mulighed for at opnå VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Du kan læse mere på www.veug.dk eller spørge din A-kasse. Hvis du har brug for vejledning, er du også velkommen til at kontakte Videreuddannelse.

VEU-godtgørelsen udbetales til deltageren. Hvis deltageren modtager løn under AMU-forløbet, udbetales VEU-godtgørelsen til arbejdsgiveren.

Ved fravær på en AMU-uddannelse, trækkes du i VEU-godtgørelse.

På nogle uddannelser – for eksempel Forberedende Voksenundervisning eller Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis – kan du få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Læs mere om SVU og forskellen på SVU og VEU på Undervisningsministeriets hjemmeside www.svu.dk.

Har du brug for tilskud til kost og logi under uddannelse? Så skal du søge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – blanketten finder du i mediebanken eller ved at klikke her.

Social- og Sundhedsskolen FYN tager forbehold for ændringer i takster, priser og godtgørelser mv.

Vores samarbejdspartnere

Videreuddannelse på Social- og Sundhedsskolen Fyn gennemfører en række forløb og projekter med vores samarbejdspartnere.

SAMARBEJDE MED SOSU SYD OG SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN ESBJERG

SOSU Syd, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og Social- og Sundhedsskolen Fyn har et tæt samarbejde på efter- og videreuddannelsesområdet. Det betyder fx, at vi koordinerer vores kurser indbyrdes, så du næsten kan være sikker på, at et kursus bliver afholdt – også selvom der er for få tilmeldte på den enkelte skole.

SOSU Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa.

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Gjesinglund Allé 8
6715 Esbjerg N.

SAMARBEJDE MED VUC ODENSE OG SVENDBORG

Efter- og videreuddannelsen på Social- og Sundhedsskolen Fyn samarbejder med VUC i Odense og Svendborg om Forberedende Voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og VLV-tests.

VUC Odense
Kottesgade 6-8
5000 Odense C

VUC Svendborg
Viebæltet 5
5700 Svendborg

Værdigrundlag

Videreuddannelse hos Social- og Sundhedsskolen Fyn tilrettelægges og gennemføres i et særligt læringsmiljø og med en særlig voksenpædagogisk praksis.

LÆRINGSMILJØ

Der lægges vægt på åbne kommunikationsveje, på formelle og uformelle muligheder for samarbejde, på medbestemmelse, medindsigt og medansvar.

UNDERVISNINGSPRAKSIS

Videreuddannelse hos Social- og Sundhedsskolen Fyn har følgende mål for undervisningen:

 • Underviseren inddrager til stadighed arbejdsmarkedets behov i planlægningen af undervisningens indhold og metode.
 • Kursisterne er bekendt med og forstår målet med kurset/uddannelsen og emnerne heri.
 • Kursisternes erfaringer og holdninger bliver inddraget i undervisningen.
 • Kursisterne vil igennem aktiv inddragelse i undervisningen opnå praksisnære kompetencer der gør den enkelte i stand til konstruktivt at indgå i arbejdspladsen organisering og udførelsen af arbejdet.
 • Kursisterne deltager aktivt i undervisningen for at styrke deres ejerskab overfor læring og evaluering.
 • Kursisternes refleksion over egen læring og oplevelse af relevans er i centrum.
 • Der er fokus på undervisernes pædagogiske muligheder og kompetencer.

Forberedende voksenundervisning

For nogle er det så svært, at de ikke kan læse højt for deres børn. De kan heller ikke følge med i en tekstet tv-udsendelse eller læse en artikel i en formiddagsavis med et rimeligt udbytte.

For andre er det ikke helt så svært. Men de læser måske for langsomt eller har svært ved at huske det, de læser, fordi de skal koncentrere sig om at forstå ordene.

Uanset hvad, så er det i dag svært at begå sig – både i samfundet generelt og på arbejdspladserne – hvis man ikke kan læse, regne og forstå de tekster, vi møder overalt.

Det gør livet vanskeligere, hvis man ikke kan læse en brugsvejledning, en madopskrift, et brev fra kommunen, et opslag på togstationen, teksten på parkometeret, manualen til maskinen eller lønsedlen. Eller hvis man ikke kan udfylde et skema, en blanket på posthuset, en arbejdsseddel på fabrikken og så videre.

LÆSETEST FOR VOKSNE

I forbindelse med afholdelse af AMU-uddannelser tilbyder SOSU-Fyns Efter- og videreuddannelse deltagerne en vurdering af deres læsefærdigheder.

Formålet med vurderingen er, at deltageren får indblik i egne styrker og svagheder i forhold til læsning, og at hun/han får redskaber til at styrke sine læsefærdigheder.

Vurderingen giver underviserne på holdet mulighed for at tilrettelægge undervisningen under hensyn til holdets læsefærdigheder.

Hvis vurderingen af læsefærdigheder viser, at deltageren kan få gavn af FVU-danskundervisning, oplyser vi deltageren om de undervisningstilbud, der findes i nærmiljøet. Eventuelt kan vi kontakte den aktuelle uddannelsesinstitution i samarbejde med deltageren.

Nogle kommuner sørger for FVU-dansk-regnekurser for deres medarbejdere.

Formålet med FVU er:

 • Styrke medarbejdernes kunnen i at læse, skrive og stave
 • Styrke den enkelte personligt
 • Få engagerede medarbejdere
 • Sende positive signaler omkring det at arbejde i kommunen
 • Skabe attraktive arbejdspladser med udviklingsmuligheder for den enkelte

FAGLIG LÆSNING OG SKRIVNING

Inden det halvårlige optag af social- og sundhedshjælper elever starter deres uddannelse i marts og september, udbyder SOSU-Fyn, Efter- og videreuddannelse de to AMU-uddannelser ”Faglig læsning” og ”Faglig skrivning”.

Uddannelsen henvender sig til kommende elever og andre indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, der ønsker at ”pudse” deres danskfærdigheder af, inden uddannelsesstart.

FAGLIG LÆSNING, 2 DAGE

Mål:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i læsning af fagtekster med henblik på udførelse af faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannelse.

 • Deltageren kan anvende forskellige læseteknikker og vælge den læseteknik, der er relevant i forhold til formålet med læsningen af forskellige fagtekster.
 • Deltageren kender til opbygningen af forskellige slags fagtekster, herunder skemaer og tabeller, og kan søge og finde skriftlige informationer både i trykte materialer og på computer.

FAGLIG SKRIVNING, 3 DAGE

Mål:
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i at fastholde faglige informationer og skrive korte tekster med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.

 • Deltageren kender til forskellige teknikker til at fastholde faglige informationer og kan vælge den teknik, der er relevant i forhold til formålet.
 • Endvidere kender deltageren til forskellige måder at bygge en tekst op på, kan vælge den opbygning, der passer til formålet med den skriftlige formidling, og kan fremstille korte tekster.

FVU PLAN

Social- og Sundhedsskolen FYN er driftsoverenskomstpartner for VUC Fyn – link til FVU plan hos VUC Fyn 

Samarbejdsaftale og Overenskomst aftale med VUC Fyn

Udbud og evaluering

Videreuddannelse hos Social- og Sundhedsskolen Fyn er kendetegnet af kvalitet og professionalisme.  Derfor samarbejder vi kun med leverandører, der lever op til den højeste standard.

Vi  evaluerer løbende på vores kurser og vores kursisters tilfredshed for at sikre, at vi udbyder relevante kurser, der giver et stort fagligt udbytte for vores målgrupper.

Alle arbejdsmarkedsuddannelser bliver vurderet på kvalitet, og vi er meget stolte af, at vores kursister dagligt vurderer vores kurser i top – både i forhold til forståelse og fagligt udbytte.

Du kan bl.a. læse evalueringen af vores AMU-forløb her.

OM KURSUSEVALUERINGER OG VISKVALITET

Viskvalitet.dk er Danmarks landsdækkende værktøj, der obligatorisk bruges som led i at måle og udvikle kvaliteten på uddannelsesområdet AMU.

Alle svar indtastes i en database, hvor det efterfølgende er muligt at vise statistiske opgørelser over fx hvor mange kursister, der svarede på et spørgsmål, og hvordan de vurderede kvaliteten – om de var meget tilfreds, tilfreds, utilfreds etc.

“Det er ikke så enkelt at trække en direkte streg fra et enkelt måleresultat til en endegyldig konklusion om kvaliteten i arbejdsmarkedsuddannelserne.”, skrives der på hjemmesiden www.viskvalitet.dk (læs mere om resultaterne og deres anvendelse her). Derfor kan måleresultaterne kun give et fingerpeg om kvaliteten af de afholdte kurser. Visning af resultater af deltageres og ansættelsessteders vurderinger er underlagt enkelte begrænsninger.

Anonymitet skal beskyttes, og der skal være et vist antal besvarelser, før resultaterne vises, så enkeltpersoners holdning ikke præger billedet for meget. Læs mere her.

UDBUDSPOLITIK OG UDLÆGNINGSAFTALER

Formålet med Social- og Sundhedsskolen Fyns udbudspolitik er at orientere brugere, kunder og samarbejdspartnere om de overvejelser, der ligger til grund for SOSU Fyns udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

NYHEDSBREV

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type