LÆR MERE

Videreuddannelse på Social- og Sundhedsskolen Fyn byder årligt over 3.000 kursister velkommen. Vi har et spændende kursusudbud og erfarne undervisere, der med den nyeste viden inden for deres fagområder står klar til at klæde dig på med viden og kompetencer, der bliver efterspurgt på det moderne arbejdsmarked.

Vi tilbyder bl.a. uddannelser inden for:

 • Social- og sundhedsområdet
 • Det pædagogiske område
 • Socialpsykiatrien
 • Kommunikation og konfliktløsning
 • Misbrug
 • Mentalisering

Vi har uddannelser på alle niveauer – lige fra de korte målrettede AMU-kurser til de længerevarende efteruddannelser og akademiuddannelser.

VEU-godtgørelse

PRISER, GODTGØRELSE OG TILSKUD

AMU-uddannelserne er som udgangspunkt gratis for målgruppen, med mindre der er anført en vejledende deltagerbetaling ved kursusbeskrivelsen.

Personer uden for målgruppen – dvs. personer med videregående uddannelse, fx. pædagoger og sygeplejersker skal pr. 1. januar 2011 betale fuld pris for at deltage i AMU-kurser og efteruddannelser. Hvis du er i tvivl om dit uddannelsesniveau, kan du finde hjælp på www.ug.dk.

Prisen for andre uddannelser, temadage mv. fremgår af omtalen af de forskellige aktiviteter her på hjemmesiden.

GODTGØRELSE OG TILSKUD

På AMU-uddannelserne har du mulighed for at opnå VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Du kan læse mere på www.veug.dk eller spørge din A-kasse. Hvis du har brug for vejledning, er du også velkommen til at kontakte os på vu@sosufyn.dk.

VEU-godtgørelsen udbetales til deltageren. Hvis deltageren modtager løn under AMU-forløbet, udbetales VEU-godtgørelsen til arbejdsgiveren.

Ved fravær på en AMU-uddannelse, trækkes du i VEU-godtgørelse.

På nogle uddannelser – for eksempel Forberedende Voksenundervisning eller Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis – kan du få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Læs mere om SVU og forskellen på SVU og VEU på Undervisningsministeriets hjemmeside www.svu.dk.

Har du brug for tilskud til kost og logi under uddannelse? Så skal du søge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – blanketten finder du i mediebanken eller ved at klikke her.

Social- og Sundhedsskolen Fyn tager forbehold for ændringer i takster, priser og godtgørelser mv.

Strategi for Videreuddannelsen

Samarbejdspartnere

Videreuddannelse på Social- og Sundhedsskolen Fyn gennemfører en række forløb og projekter med vores samarbejdspartnere.

SAMARBEJDE MED REGIONENS ANDRE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLER

SOSU Syd, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg og Social- og Sundhedsskolen Fyn har et tæt samarbejde på efter- og videreuddannelsesområdet. Det betyder fx, at vi koordinerer vores kurser indbyrdes, så du næsten kan være sikker på, at et kursus bliver afholdt – også selvom der er for få tilmeldte på den enkelte skole.

SOSU Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa.

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Gjesinglund Allé 8
6715 Esbjerg N.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
6. julivej 67
7000 Fredericia

SAMARBEJDE MED UCL

Social- og Sundhedsskolen Fyn samarbejder med UCL om akademiuddannelser indenfor sundhed, omsorg og pædagogik.

UCL
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Klagevejledning for AMU-prøver

Du kan klage over forhold omkring din AMU-prøve.

DET VIGTIGSTE

 • Indsend klagen pr. mail til sosufyn@sosufyn.dk senest 2 uger efter, Bedømmelsen af prøven er modtaget.

 • Klagen skal altid være skriftlig og begrundet: Præcis hvad er det, du mener er gjort forkert? Vær nøgtern og præcis. Hold dig til den konkrete prøve og brug faglige argumenter.

 • Du kan bede om at få udleveret en kopi af prøverammen og bedømmelsesgrundlaget til brug for klagen.

Når skolen har modtaget din klage, sker der følgende:

 • Du modtager en kvittering på, at vi har modtaget klagen.
 • Bedømmer (Underviser på dagen for prøven) giver en faglig udtalelse.
 • Vedrører klagen noget der er fastsat af efteruddannelsesudvalget, indhentes udvalgets udtalelse.
 • Du får mulighed for give dine bemærkninger til deres udtalelser. Fristen er 1 uge.
 • Skolen træffer hurtigst muligt en afgørelse på baggrund af alle sagens akter. Klagebehandlingen må højst tage 1 måned.
 • Du informeres om afgørelsen, som skal være skriftlig og begrundet

Afgørelsen kan gå ud på:

 1. tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,
 2. tilbud om ny prøve (omprøve) eller
 3. at klageren ikke får medhold i klagen.

Du skal give accept af tilbud om ombedømmelse eller omprøve skal senest 2 uger efter tilbuddets meddelelse. Ombedømmelse eller omprøve finder sted snarest muligt herefter.

Skal du have et skræddersyet forløb?

Vi skræddersyer gerne både korte og lange forløb til din virksomhed, så du kommer ud med præcis de kompetencer, du og din arbejdsplads har brug for. Klik på “Kontakt os” og send os en mail  med dine behov.

Du kan også gå direkte til vores udbud, vi har masser af spændende kurser og uddannelser.

FIND
HVAD
DU
LEDER
EFTER

Search
Generic filters
Exact matches only